Jesteś tutaj: Start / Obwieszczenia / Obwieszczenie

Obwieszczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2020

Brody, dn. 16.03.2020 r.

Znak: PB.6733.10.2019

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.)

 

Wójt Gminy Brody

podejmuje na wniosek strony postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „STC4402A” wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach numer ewidencyjny 778/2 i 778/3 w miejscowości Lubienia, gmina Brody

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 22.10.2019 r. Wójt Gminy Brody zawiesił postępowanie administracyjne firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działająca przez pełnomocnika Panią Dorotę Mielczarską polegające na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „STC4402A” wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach numer ewidencyjny 778/2 i 778/3 w miejscowości Lubienia, gmina Brody

Pełnomocnik firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa pismem z dnia 09.03.2020 r. (data wpł. do tut. Urzędu: 12.03.2020 r.) wystąpił z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania oraz przedłożył postanowienie z dnia 16.01.2020 r, znak: ZOŚ.6220.12.2019, które było niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania administracyjnego w przedmiocie złożonego wniosku.

W związku z powyższym na podstawie wskazanych przepisów – postanawiam jak wyżej.

 

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2020-03-16
Data publikacji:2020-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Kisiel
Osoba wprowadzająca dokument:Adrian Kisiel
Liczba odwiedzin:14