Załatwianie spraw
   Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Łukasz Wzorek 93
2 Wnioski składane do Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami. Łukasz Wzorek 330
3 Wnioski Zespół Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Łukasz Wzorek 258
4 Deklaracje Podatkowe na 2016 rok. Łukasz Wzorek 303
5 Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łukasz Wzorek 303
6 Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczania, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody. Łukasz Wzorek 515
7 Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Łukasz Wzorek 524
8 Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. Łukasz Wzorek 734
9 Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Łukasz Wzorek 525
10 Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej. Łukasz Wzorek 1860
11 Deklaracje Podatkowe. Łukasz Wzorek 4655
12 Wnioski składane do Referatu Inwestycyjnego. Łukasz Wzorek 1554
13 Zgłoszenie instalacji Łukasz Wzorek 2077
14 Deklaracje Podatkowe na 2011 rok. Łukasz Wzorek 1143
15 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ernest Kumek 1085
16 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości. Ernest Kumek 1282
17 Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Brody Mariusz Zawłocki 1610