Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 59
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 110
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 544
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 516
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 805
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1340
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 464
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 389
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 403
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 419
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 620
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 985
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 920
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1044
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1013
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 962
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1951
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4344
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2323
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3608
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 2854
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 6252
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 3856