Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 3686
2 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 5813
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 2744
4 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3413
5 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2172
6 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4094
7 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1815
8 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 897
9 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 940
10 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 990
11 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 860
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 885
13 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 565
14 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 370
15 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 366
16 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 335
17 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 404
18 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1218
19 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 716
20 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 442
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 402
22 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 50