Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 3485
2 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 5452
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 2637
4 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3221
5 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2053
6 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 3899
7 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1705
8 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 872
9 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 914
10 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 963
11 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 837
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 841
13 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 541
14 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 323
15 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 343
16 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 311
17 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 376
18 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1113
19 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 648
20 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 373
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 250
22 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 30