Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 3440
2 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 5362
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 2609
4 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3184
5 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2030
6 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 3847
7 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1677
8 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 866
9 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 901
10 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 957
11 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 832
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 826
13 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 534
14 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 318
15 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 341
16 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 307
17 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 372
18 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1082
19 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 627
20 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 366
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 201
22 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 26