Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 13
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 79
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 466
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 476
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 754
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1274
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 426
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 365
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 389
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 393
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 592
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 924
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 885
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1015
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 971
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 924
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1883
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4194
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2245
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3476
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 2804
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 5991
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 3768