Zarządzenia Wójta Gminy Brody 2020 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

2020-08-05

Zarządzenia Nr 112/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 233/2019 w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody na potrzeby infrastruktury technicznej.

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

2020-08-05

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej, funkcjonujących w ramach projektu "Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej", tj. pola campingowego, pola namiotowego, ścianki wspinaczkowej i parku linowego oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

2020-08-05

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych niebędących drogą publiczną przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda oraz sposobu pobierania tych opłat.

Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

2020-08-05

Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

2020-07-17

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

2020-07-17

Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

2020-07-17

Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2020r.

2020-07-17

Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2020r.

2020-07-17

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 10.06.2020r.

2020-07-17

Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 10.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po zmianach.

Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 10.06.2020r.

2020-07-17

Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 10.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.06.2020r.

2020-07-09

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójt Gminy Brody z dnia 04.06.2020r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna, ul. Ogrodowa - I etap" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.06.2020r

2020-07-09

Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.06.2020r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 313004T

od drogi Ostrowiec - Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem " w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.06.2020r.

2020-07-08

 

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.06.2020r. w sprawie umorzenia faktury z tyt. dzierżawy nr VAT/UG/03/2020/144 oraz faktury z tyt. rocznego czynszu za dzierżawę nr VAT/UG/03/2020/145

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02.06.2020r.

2020-07-08

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02.06.2020r. w sprawie umorzenia faktur za najem nr VAT/UG/05/2020/226 oraz za wodę i ścieki nr VAT/UG/05/2020/258

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 18.06.2020r.

2020-06-19

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 18.06.2020r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brody.

Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.06.2020r.

2020-06-19

Zarządzenie Nr 102/2020r. Wójta Gminy Brody z dnia 15.06.2020r. w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: "Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2020 roku."

Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 08.06.2020r.

2020-06-17

Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 08.06.2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2020r.

2020-06-17

Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2020r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu pompy znajdującej się na ujęciu wody w Krynkach oraz na dofinansowanie zakupu pomp w przepompowniach dotyczących aglomeracji Styków i Brody jak również zakupu dmuchawy spalinowej wraz z niezbędnymi akcesoriami.

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.05.2020r.

2020-06-12

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.05.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Brody z nia 27.05.2020r.

2020-06-12

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.05.2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.05.2020r.

2020-06-12

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.05.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2020-02-27
Data publikacji:2020-02-27
Osoba sporządzająca dokument:Wiesława Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:Wiesława Wójcik
Liczba odwiedzin:464