Zarządzenia Wójta Gminy Brody 2020 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr31/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020r

2020-02-27

Zarządzenie Nr31/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020r w sprawie powołania organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 19.02.2020 r.

2020-02-27

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 19.02.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2020 r.

2020-02-27

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lutego 2020 roku

2020-02-27

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lutego 2020 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

2020-02-27

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

2020-02-27

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2020 r.

2020-02-27

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Brody

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.02.2020 roku

2020-02-27

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.02.2020 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lutego 2020 roku

2020-02-27

Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lutego 2020 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2020 r.

2020-02-27

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

2020-02-27

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

2020-02-27

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

2020-02-27

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.01.2020 r.

2020-02-27

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.01.2020 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Brody dokumentów z zakresu planowania przestrzennego w ramach realizacji projektu „Wspólny Plan” realizowanego przez Fundację WiseEuropa z Warszawy w partnerstwie z Fundacją Stabilo z Torunia.

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22 stycznia 2020 r.

2020-02-27

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

2020-02-27

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

2020-02-27

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

2020-02-27

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE Nr13/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.01.2020 r.

2020-02-27

ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r.

2020-02-27

Zarządzenie Nr 12 /2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Brody

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r.

2020-02-27

Zarządzenie Nr 11 /2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brody

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2020 roku

2020-02-27

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Brody w 2020 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2020-02-27
Data publikacji:2020-02-27
Osoba sporządzająca dokument:Wiesława Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:Wiesława Wójcik
Liczba odwiedzin:111