Zarządzenia Wójta Gminy Brody 2020 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.10.2010 r.

2020-10-20

Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.10.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Brody.

Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.10.2020 r.

2020-10-20

Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Starotorze, gmina Brody.

Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 12.10.2020 r.

2020-10-13

Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 12.10.2020 r.w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej
w Rudniku, przy ul. Ostrowieckiej, gmina Brody.

Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

2020-10-13

Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

2020-10-13

Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r.

2020-10-09

Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody.

Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 07.10.2020 r.

2020-10-09

Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 07.10.2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Brody.

Zarządzenie Nr 192/20 Wójta Gminy Brody z dnia 06.10.2020 r.

2020-10-09

Zarządzenie Nr 192/2020 Wójta Gminy Brody Z dnia 06.10.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.10.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Brody z dnia o1.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków sołectw Styków, Staw Kunowski, Jabłonna złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25.09.2020.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po zmianach.

Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach IV otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków złożonych przez sołectwa: Bór Kunowski, Dziurów, Budy Brodzkie, Adamów oraz Młynek odnośnie zmiany przedsięwzięć do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta gminy Brody z dnia 17.09.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Kuczów złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17.09.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17.09.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej, funkcjonujących w ramach projektu  "Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej", tj. pola campingowego, pola namiotowego, ścianki wspinaczkowej i parku linowego oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.09.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.09.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.09.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 07.09.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 07.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 07.09.2020 r.

2020-10-08

Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 07.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2020-02-27
Data publikacji:2020-02-27
Osoba sporządzająca dokument:Wiesława Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:Wiesława Wójcik
Liczba odwiedzin:851