Zarządzenia Wójta Gminy Brody 2019 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019r.

2019-02-20

ZARZADZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 roku

2019-02-20

ZARZADZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 roku W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brody dotyczących uchwalenia statutów sołectw.

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 r.

2019-02-20

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019r.

2019-02-20

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia mienia ruchomego od NZOZ Panaceum sp. j.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 stycznia 2019 r.

2019-02-20

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2019 roku

2019-02-20

ZARZĄDZENIE Nr13/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 stycznia 2019 r.

2019-02-20

ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 stycznia 2019 r.

2019-02-20

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14.01.2019 r.

2019-02-20

ZARZĄDZENIE Nr 2/1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2019 r.

2019-02-20
ZARZĄDZENIE Nr 2/1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2019r.

2019-02-15

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2019 r.

2019-02-15

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2019 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru budynku przeznaczonego na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim, położonego na działce o nr ew. 9 w miejscowości Staw Kunowski, gm. Brody

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 09 stycznia 2019 roku

2019-02-15

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 7 / 2019 Wójta Gminy Brody z dnia 09 stycznia 2019 roku

2019-02-15

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Brody.

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 07 stycznia 2019r

2019-02-15

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 07 stycznia 2019r w sprawie: powierzenia realizacji zadania polegającego na utrzymaniu terenów zielonych w Gminie Brody w 2019r.

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 07 stycznia 2019r.

2019-02-15

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 07 stycznia 2019r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach utrzymania czystości i porządku w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brody w 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 stycznia 2019 roku

2019-02-15

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Brody w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 04 stycznia 2019r.

2019-02-15

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 04 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli nieruchomości na których zaistnieje podejrzenie spalania śmieci w piecach domowych oraz w zakresie utrzymania czystości i porządku.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2019 r.

2019-02-15

ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok I zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2019 r.

2019-02-15

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-02-15
Data publikacji:2019-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Wiesława Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:128