Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

2018-05-24

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 119 str. 1), informuje się interesantów Urzędu Gminy Brody, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  w Urzędzie Gminy Brody jest: Wójt Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Wioletta Sobecka, Urząd Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. (41) 271 12 31 wew. 239,
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych wykonywanych przez Urząd Gminy Brody.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie  przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.   
  6. Osoby mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoby mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osoby mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy przetwarzanie ich danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Klauzula - zmiana imion i nazwisk

2018-06-21

Klauzula - dowody osobiste

2018-06-21

Klauzula - ewidencja ludności

2018-06-21

Klauzula - Monitoring

2018-11-05

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2018-05-24
Data publikacji:2018-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Wioletta Sobecka
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:1420