Jesteś tutaj: Start / Wybory

Wybory

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2019-09-25

 

Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach

2019-09-13

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 13 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Brody obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 17 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

- Nr 12

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach IV

 

Piotr Świerczyński

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2019 roku

2019-09-13

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2019-08-29

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Czytaj więcej o: Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

2019-05-13

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

2019-05-07

 

Brody, 06 maja 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684 t.j. z dnia 2019.04.12)

 


Wójt Gminy Brody


zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Brody, w pokoju nr 6, w terminie od dnia 06 maja 2019 r. do dnia 17 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Brody
/-/ Marzena Bernat

 

 

Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach

2019-04-26

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Brody obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 7, w liczbie 1,

- Nr 11, w liczbie 3,

- Nr 12, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 02.05.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody.

§ 3

W dniu 02.05.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 2

- Nr 4

- Nr 6

- Nr 9

- Nr 10

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach IV

 

Piotr Świerczyński

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2019-04-11

 

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

 

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie rozwiązania komisji wyborczych

2019-03-19

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie rozwiązania komisji wyborczych powołanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 roku.

Informacja o spisie wyborców

2019-01-17

 

Brody, 14.01.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.754 z późn.zm)


Wójt Gminy Brody


zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1 zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.


Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Brody, w pokoju nr 6, w terminie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 28 stycznia 2019 r. w godzinach pracy urzędu, tj. pn. 8.00 do 16.00 , wt. -pt. 7.15 do 15.15 na pisemny wniosek wyborcy.

 

Wójt Gminy Brody
/-/ Marzena Bernat

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 7 stycznia 2019 r.

2019-01-07

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 7 stycznia 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 3
lutego 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 4 stycznia 2019 roku

2019-01-07

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 4 stycznia 2019 r.

2019-01-04

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej

2018-12-28

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 6 grudnia 2018r.

2018-12-10

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 6 grudnia 2018 r.

o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 6 grudnia 2018r.

Zarządzenie Nr 100/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1

2018-12-10

 

Zarządzenie Nr 100/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1

 

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

2018-10-26

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

2018-10-26

WYKAZ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE BRODY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

2018-10-11

WYKAZ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W GMINIE BRODY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Adamowie,

Adamów ul. Kościelna 2, 27-230 Brody:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

Lp.

Imię i nazwisko, organ zgłaszający, miejsce zamieszkania

Funkcja

1.

Anna Szybalska, zgłoszona przez KWW MARZENY BERNAT, zam. Adamów

Przewodniczący

2.

Renata Anna Woszczak, zgłoszona przez KWW STANISŁAWA WRONY, zam. Adamów

Zastępca Przewodniczącego

3.

Karolina Ewa Chojnacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Adamów

Członek

4.

Kinga Michalczewska, zgłoszona przez KWW MARKA MATERKA, zam. Jabłonna

Członek

5.

Katarzyna Mirosława Podzielna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Adamów

Członek

6.

Weronika Pucuła, zgłoszona przez KWW EWY FOGIEL, zam. Brody

Członek

7.

Małgorzata Sokół, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA PRZYGODY, zam. Adamów

Członek

8.

Agnieszka Anna Ubermanowicz, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krynki

Członek

9.

Magdalena Agnieszka Zawłocka, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Brody

Członek

 

Czytaj więcej o: WYKAZ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE BRODY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

2018-10-08

Informacja

o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Informuje się, że:

1. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie odbędzie się w dniu 09.10.2018r. (wtorek):

  • o godz. 9:00 komisje od nr 1 do nr 6;

  • o godz. 10:00 komisje od nr 7 do nr 12.

2. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie obwodzie odbędzie się w dniu 10.10.2018r. (środa):

  • o godz. 9:00 komisje od nr 1 do nr 6;

  • o godz. 10:00 komisje od nr 7 do nr 12.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 5 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Brody zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-10-08

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-05

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:4377