Jesteś tutaj: Start / Wybory

Wybory

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach o składzie i dyżurach Komisji

2019-12-17

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Brodach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

2019-12-17

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach

2019-12-17

Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach

2019-12-17

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 19 stycznia 2020 roku

2019-12-12

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do TKW oraz terminie losowania

2019-12-06

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody z dnia 25 listopada 2019 roku

2019-11-26

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 19 stycznia 2020 r.:

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

11

Sołectwo Styków z wyłączeniem ul. Kościelnej

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach mieści się:

- Urząd Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

 

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena BERNAT

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej.

2019-11-20

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o miejscu i terminie przyjomowania zgłoszeń zamaru głosowania korespondencyjnego.

2019-11-20

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach.

2019-11-19

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o miejscu, czasie i terminie przyjomowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.

2019-11-19

Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 11

2019-11-19

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2019-09-25

 

Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach

2019-09-13

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 13 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Brody obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 17 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

- Nr 12

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach IV

 

Piotr Świerczyński

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2019 roku

2019-09-13

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2019-08-29

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Czytaj więcej o: Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

2019-05-13

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

2019-05-07

 

Brody, 06 maja 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684 t.j. z dnia 2019.04.12)

 


Wójt Gminy Brody


zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Brody, w pokoju nr 6, w terminie od dnia 06 maja 2019 r. do dnia 17 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Brody
/-/ Marzena Bernat

 

 

Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach

2019-04-26

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Brody obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 7, w liczbie 1,

- Nr 11, w liczbie 3,

- Nr 12, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 02.05.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody.

§ 3

W dniu 02.05.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 2

- Nr 4

- Nr 6

- Nr 9

- Nr 10

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach IV

 

Piotr Świerczyński

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2019-04-11

 

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

 

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie rozwiązania komisji wyborczych

2019-03-19

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie rozwiązania komisji wyborczych powołanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 roku.

Informacja o spisie wyborców

2019-01-17

 

Brody, 14.01.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.754 z późn.zm)


Wójt Gminy Brody


zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1 zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.


Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Brody, w pokoju nr 6, w terminie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 28 stycznia 2019 r. w godzinach pracy urzędu, tj. pn. 8.00 do 16.00 , wt. -pt. 7.15 do 15.15 na pisemny wniosek wyborcy.

 

Wójt Gminy Brody
/-/ Marzena Bernat

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:4933