Opinie RIO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr 95/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 września 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2020

2020-09-25

Uchwała Nr 67/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Brody

2020-06-01

Uchwała Nr 61/2020 z dnia 11 maja 2020 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

2020-05-21

Uchwała Nr 37/2020 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

2020-04-23

Uchwała Nr 18/2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu; Uchwała Nr 19/2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Gminy Brody na 2020 rok

2020-01-30

Uchwała Nr 196/II/2019 w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Brody

2019-12-31

Uchwała Nr 194/II/2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brody na lata 2020-2030

2019-12-30

Uchwała Nr 193/II/2019 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2020 rok

2019-12-30

Uchwała Nr 192/II/2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2020 rok

2019-12-30

Uchwała Nr 127/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Brody

2019-11-05

Uchwała Nr 105/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2019r.

2019-09-27

Uchwała Nr 89/1/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Brody

2019-06-24

Uchwała Nr 66/1/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

2019-05-17

Uchwała Nr 44/I/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 04 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytor

2019-04-29

Uchwały RIO: Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Gminy Brody na 2019 rok.; Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

2019-02-15

Uchwały RIO - Projekt Budżetu na 2019 r.

2018-12-20

Uchwała Nr 98/11/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2018 r.

2018-09-10

Uchwała Nr 65/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

2018-05-15

Uchwała Nr 57/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017 rok

2018-04-26

Uchwała Nr 25/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2017 roku

2018-02-12

Uchwała Nr 25/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawieopinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brody.

Uchwała Nr 24/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2017 roku

2018-02-12

Uchwała Nr 24/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej Gminy Brody na 2018 rok.

Uchwała Nr 141/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku

2018-02-12

Uchwała Nr 141/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Brody.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:1771