Zarządzenia Wójta Gminy Brody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lutego 2018 roku

2018-03-19

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star P244

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lutego 2018r.

2018-03-19

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi
do lat 3 na terenie Gminy Brody"

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2018 roku

2018-03-15

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05.02.2018 r.

2018-03-15

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Nadrzecznej.

Zarządzenie Nr20/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 05.02.2018 roku

2018-03-15

Zarządzenie Nr20/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 05.02.2018 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 19/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018r.

2018-03-15

ZARZĄDZENIE Nr 19/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r.

2018-03-15

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r.

2018-03-15

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2018r.

2018-03-12

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

Zarządzenie Nr 16 /2018 z dnia 30 stycznia 2018r.

2018-03-12

Zarządzenie Nr 16 /2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brody

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 stycznia 2018 r.

2018-03-12

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach


Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 26 stycznia 2018 roku

2018-03-12

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 26 stycznia 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 stycznia 2018r.

2018-03-12

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23.01.2018

2018-03-12

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23.01.2018 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych oraz umorzenia ustawowych odsetek

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 stycznia 2018 roku

2018-03-12

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star P244

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Brody Z dnia 11 stycznia 2018 roku

2018-03-12

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Brodach

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.01.2018 r.

2018-03-12

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.01.2018 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 177/2016 z dnia 05.12.2016 r w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody na potrzeby infrastruktury technicznej.

Zarządzenie Nr 8 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2018r.

2018-03-12

Zarządzenie Nr 8 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Brodach

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 10 stycznia 2018r.

2018-03-12

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 52/2017 Wójta Gminy Brody w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zwolnień z odpłatności za korzystanie z pomieszczeń
szkolnych i przedszkolnych będących własnością Gminy Brody

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 10 stycznia 2017r

2018-03-12

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 10 stycznia 2017r w sprawie: powierzenia realizacji zadania polegającego na utrzymaniu terenów zielonych w Gminie Brody w 2018r.

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 9 stycznia 2018r.

2018-03-08

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach utrzymania czystości i porządku w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brody w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 stycznia 2018 r.

2018-03-08

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Brody w 2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:206