Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2019-05-17

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Azyl”, adres siedziby: Kuczów, ulica Wysoka 144, 27-230 Brody, NIP: 664-21-42-130. REGON: 38 25 98 599; na realizację zadania pod nazwą: „Z kulturą na wesoło”. Do dnia 28.05.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2019r.

2019-05-09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

2019-04-08

WÓJT GMINY BRODY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

2019-03-11

PB.6845.2.2019                                                                                                       Brody dn.07.03.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

2019-03-04

WÓJT GMINY BRODY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ogłoszenie

2019-02-15

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 25.02.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Postanowienie Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.21.2018

2019-02-14

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów na rok 2019

2019-02-12

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

2019-02-11

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 11.02.2019 r. do dnia 13.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 175 o pow. 0,50 ha, nr 176 o pow. 0,32 ha, nr 356 o pow. 0,20 ha i nr 357 o pow. 0,04 ha, położonych w miejscowości Bór Kunowski (obręb 0002), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WA.RUZ.421.370.2018.WC z dnia 28 stycznia 2019r.

2019-02-07

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

2019-02-07

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 07.02.2019 r. do dnia 11.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 506 o pow. 0,08 ha, położonej  w miejscowości Ruda (obręb 0012), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert w 2019 roku

2019-01-16

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2019 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert w 2019 roku

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.25.2018

2019-01-08

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.24.2018

2019-01-08

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

2018-12-21

Rozdział I: Cele i rodzaj zadań
§ 1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 23/2 i 47/2 w Lubieni

2018-12-18

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 23/2 o pow. 0,30 ha i nr 47/2 o pow. 0,1947 ha, położonych w miejscowości Lubienia (obręb 0010), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 23/2 i 47/2 w Lubieni

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 10 i 17/4 w Dziurowie

2018-12-18

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)                                                      

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 10 o pow.  0,08 ha i nr 17/4 o pow. 0,02 ha, położonych w miejscowości Dziurów (obręb 0005), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 10 i 17/4 w Dziurowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/2 w Dziurowie

2018-12-18

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 247/2 o pow. 0,04 ha, położonej w miejscowości Dziurów (obręb 0005), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/2 w Dziurowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

2018-11-27

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 27.11.2018 r. do dnia 27.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 366 o pow. 0,35 ha, położonej w miejscowości Krynki (obręb 0007), gmina Brody.
                                                                     

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

2018-11-27

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY BRODY

 Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

 zawiadamia się

 że od dnia 27.11.2018 r. do dnia 27.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek  oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1 o pow. 0,16 ha, 169 o pow. 0,52 ha, 170/1 o pow. 0,43 ha, 293/1 o pow. 0,31 ha, 487 o pow. 0,08 ha, 819/1 o pow. 0,13 ha, 914 o pow. 0,09 ha i 916 o pow. 0,24 ha, położonych w miejscowości Młynek (obręb 0011), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

Ogłoszenie

2018-11-22

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 30 listopada 2018r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.19.2018 z dnia 06.11.2018 r.

2018-11-14

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.19.2018 z dnia 06.11.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Krynkach gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0007 jako działka nr 366 o pow. 0,3500 ha.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:3732