Ogłoszenie

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną", adres: ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody, na realizację zadania pod nazwą: „Sylwester pod gwiazdami w Brodach". Do dnia 12 grudnia 2017r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. z dnia 2016.11.08), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 04.12.2017r. Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną" złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 3 500 zł.
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.
Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody
ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta-brody-nad-kamienna-3500-sylwester.pdf)Oferta Stowarzyszenia "Brody nad Kamienną" 232 Kb04.12.2017 16:40

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: poniedziałek, 04 grudnia 2017 16:36
Poprawiony: wtorek, 05 grudnia 2017 08:28