Ogłoszenie

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno – Społecznego „Rodzina" Adres: ul. St. Staszica 3 27-230 Brody, KRS: 0000046925; na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie dla młodzieży uzdolnionej i zagrożonej wykluczeniem społecznym". Do dnia 1 grudnia 2017r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. z dnia 2016.11.08), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 23.11.2017r. Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społecznego „Rodzina" złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 1000 zł. (słownie jeden tysiąc złotych 00/100 groszy)
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.
Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody
ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3; 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta-maly-grant-rodzina-edukacja-1000-525-7-2017.pdf)oferta-maly-grant-rodzina-edukacja-1000-525-7-2017.pdf 88 Kb23.11.2017 14:03
Pobierz ten plik (zalacznik-oferta-maly-grant-rodzina-krs.pdf)zalacznik-oferta-maly-grant-rodzina-krs.pdf 171 Kb23.11.2017 14:04

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: czwartek, 23 listopada 2017 13:58
Poprawiony: czwartek, 23 listopada 2017 14:04