Ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 23 listopada 2017 13:58

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno – Społecznego „Rodzina" Adres: ul. St. Staszica 3 27-230 Brody, KRS: 0000046925; na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie dla młodzieży uzdolnionej i zagrożonej wykluczeniem społecznym". Do dnia 1 grudnia 2017r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta-maly-grant-rodzina-edukacja-1000-525-7-2017.pdf)oferta-maly-grant-rodzina-edukacja-1000-525-7-2017.pdf 88 Kb23.11.2017 14:03
Pobierz ten plik (zalacznik-oferta-maly-grant-rodzina-krs.pdf)zalacznik-oferta-maly-grant-rodzina-krs.pdf 171 Kb23.11.2017 14:04
Poprawiony: czwartek, 23 listopada 2017 14:04
Więcej…
 
Ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 23 listopada 2017 13:44

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno – Społecznego „Rodzina" Adres: ul. St. Staszica 3 27-230 Brody, KRS: 0000046925; na realizację zadania pod nazwą: „Występy kulturalne i przekazanie paczek mikołajkowych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.". Do dnia 01 grudnia 2017r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta-maly-grant-kultura-rodzina-2000-525-6-2017.pdf)oferta-maly-grant-kultura-rodzina-2000-525-6-2017.pdf 3012 Kb23.11.2017 13:56
Pobierz ten plik (zalacznik-oferta-maly-grant-rodzina-krs.pdf)zalacznik-oferta-maly-grant-rodzina-krs.pdf 171 Kb23.11.2017 13:57
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 13 listopada 2017 11:24

„Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości KRYNKI ul. Pastwiska, gmina Brody, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą".

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. (041) 271-12-31 wew. 220.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wykaz.doc)Wykaz.docwykaz Nr 7 KRYNKI 201745 Kb13.11.2017 11:27
Poprawiony: poniedziałek, 13 listopada 2017 11:28
Więcej…
 
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2017 rok w Gminie Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 31 października 2017 14:40

W załączniku poniżej skan treści ogłoszenia:

 


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (dotacja.pdf)dotacja.pdfOgłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2017 rok w Gminie Brody.225 Kb31.10.2017 14:42
Poprawiony: wtorek, 31 października 2017 14:43
Więcej…
 
Informacja Wójta Gminy Brody z dnia 19.10.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 23 października 2017 11:04

WÓJT GMINY BRODY

działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (WYKAZ_NR_5.doc)WYKAZ_NR_5.docWYKAZ NR 5 RUDNIK45 Kb23.10.2017 11:09
Pobierz ten plik (WYKAZ_NR_6.docx)WYKAZ_NR_6.docxWYKAZ NR 6 DO SPRZEDAŻY Styków. Ośrodek Zdr20 Kb23.10.2017 11:10
Więcej…
 
Informacja Wójta Gminy Brody z dnia 12.10.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 16 października 2017 09:46

WÓJT GMINY BRODY

działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wykaz_Stykow.pdf)Wykaz_Stykow.pdfWYKAZ DO SPRZEDAŻY Styków223 Kb16.10.2017 09:50
Pobierz ten plik (Wykaz_Staw.pdf)Wykaz_Staw.pdfWykaz STAW KUNOWSKI585 Kb16.10.2017 09:50
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09.10.2017r
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 10 października 2017 15:09

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09.10.2017r
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 10 października 2017 14:21

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1073)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03.10.2017 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 03 października 2017 14:19

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 97 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Wójt Gminy Brody

 

podejmuje postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0.4 kV, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii niskiego napięcia 0.4kV wraz z przyłączami oraz linii oświetlenia ulicznego na działkach: 74, 235, 234/3, 236, 232/1, 233/1, 231/3, 230, 229, 228/4, 290, 287, 227/3, 225/2, 223, 222, 220, 218/3, 218/4, 218/5, 216, 217, 328, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 214, 213, 212/2, 212/1, 211, 210/1, 329, 331/1, 326, 330, 336, 337, 338, 339, 318, 341/1, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 308, 307, 309, 306, 305, 304, 303, 293, 302, 352/2, 352/1 położonych w miejscowości Jabłonna gmina Brody.

 

Poprawiony: wtorek, 03 października 2017 14:24
Więcej…
 
Informacja
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 02 października 2017 14:26

W związku z Ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017r. poz. 623) i Ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku „Przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Ośrodku wsparcia Rolnictwa” (Dz. U. z 2017r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2017 roku została zniesiona Agencja Nieruchomości Rolnych, a z dniem 1 września 2017 roku, powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – KOWR.

Poprawiony: poniedziałek, 02 października 2017 14:28
Więcej…
 
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26-09-2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 29 września 2017 12:55

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego do wglądu w załączniku poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (obwieszczenie.PDF)obwieszczenie.PDFObwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26-09-2017r. 826 Kb29.09.2017 12:58
 
Ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 29 września 2017 11:39

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów Adres: ul. Słupska 44, 26-025 Łagów KRS: 0000009052; na realizację zadania pod nazwą: Program stypendialny „Sakiewka Zbója Madeja". Do dnia 9 października 2017r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SRGLagow-sakiewka-oferta-kpl.pdf)SRGL-oferta-maly-grant 645 Kb29.09.2017 11:42
Poprawiony: piątek, 29 września 2017 11:43
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE: ZOŚ.6220.02.2017.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 28 września 2017 09:56

Znak: ZOŚ.6220.02.2017                                                                                 Brody dn., 22.09.2017r.

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy: PB.6845.16.2017.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 25 września 2017 09:37

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

 

Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 09:43
Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu „Program ochrony środowiska dla gminy Brody na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 20 września 2017 10:19

Ogłoszenie
o konsultacjach społecznych Projektu „Program ochrony

środowiska dla gminy Brody na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych:

 

 • Projektu Program ochrony środowiska dla gminy Brody na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Program.docx)Program.docxGmina Brody - Program Ochrony Środowiska.8499 Kb20.09.2017 10:33
Pobierz ten plik (Program.pdf)Program.pdfGmina Brody - Program Ochrony Środowiska.4477 Kb20.09.2017 10:39
Pobierz ten plik (formularz.docx)formularz.docxFORMULARZ KONSULTACYJNY13 Kb20.09.2017 10:40
Pobierz ten plik (formularz.pdf)formularz.pdfFORMULARZ KONSULTACYJNY209 Kb20.09.2017 10:41
Pobierz ten plik (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie.pdfObwieszczenie Znak: ZOŚ.604.58.20171280 Kb21.09.2017 09:12
Więcej…
 
Informacja Wójta Gminy Brody o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych z dnia 18.09.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 20 września 2017 10:15

Skan informacji do wglądu w załączniku poniżej:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja Wójta Gminy Brody o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych z dnia 18.09.2017r.1750 Kb20.09.2017 10:17
Poprawiony: środa, 20 września 2017 10:18
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA GMINY BRODY”
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 15 września 2017 15:02

OGŁOSZENIE

 

Gmina Brody jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Brody” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis). Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji dostępnym pod linkiem: http://www.bip.brody.info.pl/component/jdownloads/view.download/52/4627.html Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.

 

Termin składania ofert: od 15.09.2017r. do 09.10.2017r.(do godz. 14:30)

 

Brody, 14.09.2017r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (3 REGULAMIN NABOR PARTNERA MP 21.08.2017.doc)3 REGULAMIN NABOR PARTNERA MP 21.08.2017.docRegulamin123 Kb15.09.2017 15:06
Pobierz ten plik (zarządzenie.PDF)zarządzenie.PDFZarządzenie Nr 136/2017195 Kb15.09.2017 15:13
Pobierz ten plik (ogłoszenie (2).PDF)ogłoszenie (2).PDFogłoszenie196 Kb15.09.2017 15:15
Pobierz ten plik (Zal_1.doc)Zal_1.docZAL. 1 OFERTA WZOR MP 21.08.201774 Kb18.09.2017 09:53
Pobierz ten plik (Zal_2.doc)Zal_2.docZAL. 2 WZOR UMOWY PARTNERSKIEJ113 Kb18.09.2017 09:53
Pobierz ten plik (Zal_3.doc)Zal_3.docZAL. 3 OSWIADCZENIE MSP225 Kb18.09.2017 09:54
Pobierz ten plik (Zal_4.xls)Zal_4.xlsZAL. 4 FORMULARZ POMOC DE MINIMIS140 Kb18.09.2017 10:00
Pobierz ten plik (Zal_5.doc)Zal_5.docZAL. 5 OSWIADCZENIE WYKLUCZENIE85 Kb18.09.2017 10:08
Pobierz ten plik (Zal_6.doc)Zal_6.docZAL. 6 OSWIADCZENIE TRANSPORT83 Kb18.09.2017 10:08
Pobierz ten plik (Zal_7.doc)Zal_7.docZAL. 7 OSWIADCZENIE ZUS I US82 Kb18.09.2017 10:08
Pobierz ten plik (Zal_8.doc)Zal_8.docZAL. 8 PROPOZYCJE ZABEZPIECZEN83 Kb18.09.2017 10:09
Pobierz ten plik (Zal_9.doc)Zal_9.docZAL. 9 NOWA INWESTYCJA83 Kb18.09.2017 10:09
Pobierz ten plik (Zal_10.pdf)Zal_10.pdfZAL. 10 DZIALALNOSCI WYKLUCZONE886 Kb18.09.2017 10:10
Pobierz ten plik (Zal_11.pdf)Zal_11.pdfZAL. 11 WYTYCZNE KWALIFIKOWALNOSC666 Kb18.09.2017 10:10
Pobierz ten plik (Zal_12.pdf)Zal_12.pdfZAL. 12 KOMUNIKAT ZAMÓWIENIA187 Kb18.09.2017 10:11
Poprawiony: poniedziałek, 18 września 2017 10:11
Więcej…
 
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy: PB.6845.17.2017
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 15 września 2017 10:34

PB.6845.17.2017

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Poprawiony: piątek, 15 września 2017 10:39
Więcej…
 
Ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 13 września 2017 14:07

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno – Społecznego „Rodzina" Adres: ul. St. Staszica 3 27-230 Brody, KRS: 0000046925; na realizację zadania pod nazwą: „Występy folklorystyczne, konkurs potraw regionalnych". Do dnia 21 września 2017r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta-rodzina-kultura-2000.pdf)Oferta Stowarzyszenia Profilaktyczno - Społecznego "Rodzina" 243 Kb13.09.2017 14:09
Poprawiony: środa, 13 września 2017 14:10
Więcej…
 
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy: PB.6845.18.2017
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 13 września 2017 11:11

PB.6845.18.2017

 

WÓJT GMINY BRODY

 

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

 

Poprawiony: środa, 13 września 2017 11:20
Więcej…
 
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy: PB.6845.14.2017.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 13 września 2017 11:03

PB.6845.14.2017

 

WÓJT GMINY BRODY

 

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Poprawiony: środa, 13 września 2017 11:11
Więcej…
 
Decyzja Starosty Powiatu Starachowickiego GNOŚ.6820.7.2017 z dnia 31.08.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 07 września 2017 09:25

Decyzja do wglądu w załączniku poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (GNOS.6820.7.2017.pdf)GNOS.6820.7.2017.pdfDecyzja Starosty Powiatu Starachowickiego GNOŚ.6820.7.2017 z dnia 31.08.2017r.4140 Kb07.09.2017 09:28
 
Decyzja Starosty Powiatu Starachowickiego GNOŚ.6820.8.2017 z dnia 31.08.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 07 września 2017 09:21

Decyzja do wglądu w załączniku poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (GNOS.6820.8.2017.pdf)GNOS.6820.8.2017.pdfDecyzja Starosty Powiatu Starachowickiego GNOŚ.6820.8.2017 z dnia 31.08.2017r.2313 Kb07.09.2017 09:25
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 09:15

Wójt Gminy Brody działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)   i n f o r m u j e, że natablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Krynkach w pobliżu ul. Długiej, obręb 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1220/3 o powierzchni 0,4400 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze.
2. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0320 ha stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie w pobliżu ul. Poprzecznej, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 174/7
o powierzchni 0,0281 ha i 3/7 o powierzchni 0,0039 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, ogródek przydomowy.
3. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,5891 ha stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie przy ul. Starotorze, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2/8 o powierzchni 0,2647 ha i 2/12 o powierzchni 0,3244 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. 041 271-12-31 wew. 220.

 

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wykaz_1.pdf)Wykaz_1.pdfWykaz numer 1586 Kb28.08.2017 09:17
Pobierz ten plik (Wykaz_2.pdf)Wykaz_2.pdfWykaz numer 2586 Kb28.08.2017 09:19
Pobierz ten plik (Wykaz_3.pdf)Wykaz_3.pdfWykaz numer 3223 Kb28.08.2017 09:20
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10.08.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 25 sierpnia 2017 11:23

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy napowietrznego oświetlenia ulicznego na działkach nr ew.: 916, 974, 975, 235, 284, 989, 988, 994, 997, 998/2, 999/2 w miejscowości Staw Kunowski i Rudnik na terenie Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 10.08.2017 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1078) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 10.08.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznego oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 916, 974, 975, 235, 284, 989, 988, 994, 997, 998/2, 999/2 w miejscowości Staw Kunowski i Rudnik na terenie Gminy Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody - ul. Staszica 3, 27-230 Brody, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Gąsior - ul. Jeżewskiego 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Poprawiony: piątek, 25 sierpnia 2017 11:34
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody Krynki dz. 223
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 11 sierpnia 2017 14:04

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody Krynki dz. 35
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 11 sierpnia 2017 14:02

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Poprawiony: piątek, 11 sierpnia 2017 14:04
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody Jabłonna 275
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 11 sierpnia 2017 14:00

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Więcej…
 
Ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 11 sierpnia 2017 12:43

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej „Nasze Świętokrzyskie" adres: ul. Wojska Polskiego 9; 27-200 Starachowice, KRS: 0000610137; na realizację zadania pod nazwą: „Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa". Do dnia 21 sierpnia 2017r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta-nasze-swietokrzyskie-1000-c.pdf)oferta-nasze-swietokrzyskie-1000-c.pdf 376 Kb11.08.2017 12:45
Poprawiony: piątek, 11 sierpnia 2017 15:10
Więcej…
 
PROTOKÓŁ NR 1/2017 z dnia 07.08.2017 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Brody nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 08 sierpnia 2017 12:20

PROTOKÓŁ NR 1/2017

z dnia 07.08.2017 r.

w sprawie przejęcia na własność Gminy Brody nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne

Poprawiony: wtorek, 08 sierpnia 2017 12:23
Więcej…
 
Decyzja Starosty Powiatu Starachowickiego z dnia 03.08.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 03 sierpnia 2017 14:10

Decyzja do wglądu w załączniku poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (decyzja.pdf)decyzja.pdfDecyzja Starosty Powiatu Starachowickiego. 494 Kb03.08.2017 14:16
Więcej…
 
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27-07-2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 28 lipca 2017 13:43

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do wglądu w załączniku poniżej:

 


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdfObwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27-07-2017r.103 Kb28.07.2017 13:46
Poprawiony: poniedziałek, 31 lipca 2017 11:59
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22.06.2017 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 20 lipca 2017 11:12

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 100 § 1, art. 101 § 1 i § 3 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1; art. 50 ust. 1 i 4; art. 51 ust. 1 pkt 2; art. 52 ust.1; art. 53 ust. 4; art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1073)

 

p o s t a n a w i a m

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19.06.2017 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 20 lipca 2017 10:53

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na działkach:

Więcej…
 
Ogłoszenie o decyzji Starosty Starachowickiego
Wpisany przez Paweł Zięba   
wtorek, 04 lipca 2017 14:35

Podaje się do publicznej wiadomości decyzję Starosty Starachowickiego z dnia 04.07.2017r. w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Brodach obręb 0003, gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 132/2 o pow. 0,1300 ha, nr 132/3 o pow. 0,5488 ha, nr 132/4 o pow. 0,1092 ha i nr 132/5 o pow. 0,0120 ha.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (decyzja Starosty Starachowickiego.PDF)decyzja Starosty Starachowickiego.PDFDecyzja Starosty Starachowickiego527 Kb04.07.2017 14:40
Poprawiony: wtorek, 04 lipca 2017 14:41
 
W Y K A Z nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 12 czerwca 2017 12:55

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.2016.2147 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Poprawiony: poniedziałek, 12 czerwca 2017 13:03
Więcej…
 
II otwarty konkurs ofert - ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 08 czerwca 2017 12:27

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wzór oferta oko n.docx)Wzór oferty 87 Kb08.06.2017 12:31
Pobierz ten plik (wzór sprawozdanie oko n.docx)Wzór sprawozdania 65 Kb08.06.2017 12:31
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs1.docx 10 Kb08.06.2017 12:31
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-2017.pdf)program-wspolpracy-gminy-brody-z-ngo-w-2017 416 Kb08.06.2017 12:32
Pobierz ten plik (wzór umowa oko n.docx)Wzór umowy 69 Kb08.06.2017 12:33
Pobierz ten plik (Gminny-Program-Rozwiazywania-Problemow-Alkoholowych-na-2017r.pdf)Gminny-Program-Rozwiazywania-Problemow-Alkoholowych-na-2017r.pdf 311 Kb08.06.2017 12:39
Poprawiony: czwartek, 08 czerwca 2017 12:47
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.06.2017 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 08 czerwca 2017 09:58

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna – Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko – Kamienna, pełnomocnik: ZISE ELEKTROBUD sp. j. Jan Pasternak i Marta Pasternak - ul. Kilińskiego 20d, 27-400 Ostrowiec Św., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przyłączami oraz linii oświetlenia ulicznego na działkach:

Poprawiony: czwartek, 08 czerwca 2017 10:00
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24.04.2017 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 05 maja 2017 13:05

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia powyżej 1 kV napowietrznej i kablowej, przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV Jabłonna, realizowanego w ramach zadania „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach nr ew. 28, 29, 39, 66, 67, 71/3, 71/4, 74, 236, 237, 271, 274, 275, 276 w miejscowości Jabłonna na terenie Gminy Brody.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 24.04.2017 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.04.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia powyżej 1 kV napowietrznej i kablowej, przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV Jabłonna, realizowanego w ramach zadania „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach nr ew. 28, 29, 39, 66, 67, 71/3, 71/4, 74, 236, 237, 271, 274, 275, 276 w miejscowości Jabłonna na terenie Gminy Brody.

            Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia powyżej 1 kV napowietrznej i kablowej, przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV Jabłonna, realizowanego w ramach zadania „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach nr ew. 28, 29, 39, 66, 67, 71/3, 71/4, 74, 236, 237, 271, 274, 275, 276 w miejscowości Jabłonna na terenie Gminy Brody.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Poprawiony: piątek, 05 maja 2017 13:08
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 07 kwietnia 2017 13:13

OBWIESZCZENIE


na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia


że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 21A, Oddział Skarżysko-Kamienna - Al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna, pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PROELMAR Marek Alf - Widełki 58, 26-021 Daleszyce, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia powyżej 1 kV napowietrznej i kablowej, przebudowa stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV Jabłonna, realizowane w ramach zadania: „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w m. Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec" na działkach o numerach ewidencyjnych: 28, 29, 39, 66, 67, 71/3, 71/4, 74, 236, 237, 271, 274, 275, 276 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody. Strony mogą w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

 

Poprawiony: piątek, 07 kwietnia 2017 13:16
Więcej…
 
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2017 rok w Gminie Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 31 marca 2017 11:12

 

W załączniku poniżej skan treści ogłoszenia:

 


 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdfOgłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2017 rok w Gminie Brody.756 Kb31.03.2017 11:14
Poprawiony: piątek, 31 marca 2017 11:15
 
Ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 27 marca 2017 15:34

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną" adres: ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody na realizację zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Brody poprzez krzewienie kultury regionalnej i zaangażowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w popularyzowanie tradycji regionalnych". Do dnia 4 kwietnia 2017r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta-BnK-3500.pdf)oferta-BnK-3500.pdf 1019 Kb27.03.2017 15:39
Poprawiony: poniedziałek, 27 marca 2017 15:41
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 08.03.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 20 marca 2017 10:32

OBWIESZCZENIE


na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia


że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – ul. Garbarska 21A, Oddział Skarżysko-Kamienna – Al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna, pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PROELMAR Marek Alf - Widełki 58, 26-021 Daleszyce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia powyżej 1 kV napowietrznej i kablowej, przebudowa stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV Jabłonna, realizowane w ramach zadania: „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w m. Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec" na działkach o numerach ewidencyjnych: 28, 29, 39, 66, 67, 71/3, 71/4, 74, 236, 237, 271, 274, 275, 276 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody.


W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Poprawiony: poniedziałek, 20 marca 2017 10:37
Więcej…
 
Ogłoszenie o możliwości skorzystania z dofinansowania na odnawialne źródła energii.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 09 marca 2017 13:42

Urząd Gminy Brody rozpoczyna przygotowania do pozyskania środków na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy. W ramach programu będzie można uzyskać dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.

Realizacja inwestycji będzie możliwa w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców Gminy. Projekt ma charakter parasolowy tzn. że gmina zajmie się sprawami formalnymi związanymi z dotacją. Poziom dofinansowania wynosi 60% wartości netto instalacji.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą ww tematu oraz do pobierania i wypełniania ankiet. Dostępne są one również w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami p. 203 w Urzędzie Gminy.

Ankiety należy złożyć do 20 marca 2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy Brody.

W celu uzyskania informacji należy dzwonić pod numer 41 271 12 31 wew. 206 lub 240.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (rpo-ankieta-odnawialne-zrodla-energii.DOC)rpo-ankieta-odnawialne-zrodla-energii.DOCAnkieta473 Kb09.03.2017 13:44
Pobierz ten plik (RPO-Swietokrzyskie-OZE-energia-odnawialna.pdf)RPO-Swietokrzyskie-OZE-energia-odnawialna.pdfPrezentacja na temat odnawialnych źródeł energii2996 Kb09.03.2017 13:48
 
Nieruchomość do dzierżawy
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 06 lutego 2017 15:55

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości KRYNKI przy ul. Skalnej, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.brody.info.pl. na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (nieruchomosc-dzierzawa-krynki-skalna.pdf)nieruchomosc-dzierzawa-krynki-skalna.pdf 373 Kb06.02.2017 16:13
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 24 stycznia 2017 09:03

W związku z rozstrzygnięciem I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs1.docxOświadczenie o danych rejestrowych - druk10 Kb24.01.2017 09:13
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc)Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.docZaktualizowany harmonogram - druk40 Kb24.01.2017 11:48
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc)Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.docZaktualizowany kosztorys - druk101 Kb24.01.2017 11:48
Pobierz ten plik (zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx)zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docxZaktualizowany opis działań - druk12 Kb24.01.2017 11:48
Poprawiony: wtorek, 24 stycznia 2017 11:55
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 12 stycznia 2017 14:48

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody

dla miejscowości Krynki

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody Uchwały Nr VII/46/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Rys_pogląd_Krynki.jpg)Rys_pogląd_Krynki.jpgRysunek poglad Krynki498 Kb12.01.2017 14:50
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 12 stycznia 2017 14:46

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki, do której Rada Gminy Brody przystąpiła Uchwałą Nr VII/46/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.

 

Poprawiony: czwartek, 12 stycznia 2017 14:48
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 12 stycznia 2017 14:42

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody

dla miejscowości Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody Uchwały Nr VII/45/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.

 

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Rys_poglad_Brody.jpg)Rys_poglad_Brody.jpgRysunek poglad Brody483 Kb12.01.2017 14:46
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 12 stycznia 2017 14:41

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody, do której Rada Gminy Brody przystąpiła Uchwałą Nr VII/45/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.

 

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.12.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 29 grudnia 2016 13:39

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Jabłonna 1 realizowanego w ramach zadania „Przebudowa sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach nr ew. 74, 236, 237, 39, 141, 275, 44/3, 45/1, 50, 51, 56, 60, 61, 65, 67, 68/2, 69, 71/3, 71/4, 72/1, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 238/2, 243, 244, 43, 254, 259, 260, 265, 271, 274, 273/1, 273/2, 273/3, 276, 279, 281/1, 284/1, 284/2, 285/1, 285/5, 288, 289, 353, 292, 296, 234/4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 66, 234/1, 233/1, 232/1, 231/1, 231/2, 77, 78/2, 78/3, 78/4, 80/1, 81/1, 82, 83/1, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 95, 96/1, 97, 98, 99, 216, 100, 102/1, 103, 104/1, 105/1, 106, 107, 208, 207, 108, 109, 110 w miejscowości Jabłonna na terenie Gminy Brody,

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 28.12.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.12.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

Poprawiony: czwartek, 29 grudnia 2016 13:41
Więcej…
 
I otwarty konkurs ofert - ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 16 grudnia 2016 15:03

Wójt Gminy Brody

ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

 

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

 

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn. zm.).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wzór oferta oko n.docx)wzór oferta oko n.docxWzór oferty87 Kb19.12.2016 12:17
Pobierz ten plik (wzór sprawozdanie oko n.docx)wzór sprawozdanie oko n.docxWzór sprawozdania65 Kb19.12.2016 12:17
Pobierz ten plik (wzór umowa oko n.docx)wzór umowa oko n.docxWzór umowy69 Kb19.12.2016 12:17
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-2017.pdf)Progr-wsp-op-2017.pdfProgram współpracy gminy Brody z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku416 Kb19.12.2016 12:18
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14.12.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 16 grudnia 2016 11:14

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23.11.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 23 listopada 2016 15:43

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

 

że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – ul. Garbarska 21A, Oddział Skarżysko-Kamienna – Al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna, pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PROELMAR Marek Alf - Widełki 58, 26-021 Daleszyce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Jabłonna 1 realizowany w ramach zadania: „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w m. Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach o numerach ewidencyjnych: 72/1, 72/4, 72/5, 72/6 i 72/7 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Poprawiony: środa, 23 listopada 2016 15:47
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 21-11-2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 21 listopada 2016 12:06

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości RUDNIK przy ul. Górnej, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 21 listopada 2016 12:08
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 17 listopada 2016 14:29

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Poprawiony: czwartek, 17 listopada 2016 14:32
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 19-10-2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 24 października 2016 12:01

Nr G.6840.1.2016                                                                                        

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości RUDA ul. Nad Zalewem gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 439/3  o powierzchni 0,0494 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą Nr KI1H/00026409/8.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym uchwałą Nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 7.11.2009 r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe, teren oznaczony symbolem 51.MN/U. Działki na tym terenie winny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 600 m2.

Działka nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej, położona jest między nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych. Z uwagi na to że działka nie spełnia warunków samodzielnej działki budowlanej oraz braku dostępu do drogi publicznej, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne. Biorąc powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

Poprawiony: poniedziałek, 24 października 2016 12:11
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 03.10.2016 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 03 października 2016 09:38

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości BRODY przy ul. Stoczki, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Poprawiony: poniedziałek, 03 października 2016 09:45
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 01 lipca 2016 11:41

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka, na działkach ewidencyjnych nr 668/4, 672/2, 673/3, 673/2, 683/1, 685/3, 688/4, 689/2, 690/1, 735/1, 691/1, 692, 694/4, 641, 656/7, 659/2 i 656/5.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 30.06.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 30.06.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka, na działkach ewidencyjnych nr 668/4, 672/2, 673/3, 673/2, 683/1, 685/3, 688/4, 689/2, 690/1, 735/1, 691/1, 692, 694/4, 641, 656/7, 659/2 i 656/5.


Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Kazimierza Pochecia Firma Wytwórczo – Handlowo – Usługowa „Projekt", ul. Olszynowa 1, 27-200 Starachowice.


Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 22 czerwca 2016 10:46

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2016 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oświadczenie - krs 10 Kb22.06.2016 10:49
Poprawiony: środa, 22 czerwca 2016 10:49
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15.06.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 15 czerwca 2016 13:06

OBWIESZCZENIE


na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia


że, na wniosek Gminy Brody, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Gąsiora, zam. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Jeżewskiego 7, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka, na działkach ewidencyjnych nr 668/4, 672/2, 673/3, 673/2, 683/1, 685/3, 688/4, 689/2, 690/1, 735/1, 691/1, 692, 694/4, 641, 656/7, 659/2 i 656/5.
Strony mogą w ciągu 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

Poprawiony: środa, 15 czerwca 2016 13:09
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia ulicznego zasilanego linią napowietrzną na działkach numer ewidencyjny: 17/4, 21/3, 21/6, 21/4, 26/4, 22/1, 70/2, 72/2, 80/2, 2/5, 86/2
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 07 czerwca 2016 12:54

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 20.05.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.05.2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie oświetlenia ulicznego zasilanego linią napowietrzną na działkach numer ewidencyjny: 17/4, 21/3, 21/6, 21/4, 26/4, 22/1, 70/2, 72/2, 80/2, 2/5, 86/2 w miejscowości Dziurów, gmina Brody.

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody z siedzibą ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: wtorek, 07 czerwca 2016 12:57
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 134 i 135 ulica Ostrowiecka Rudnik na terenie Gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 02 czerwca 2016 12:02

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 25.05.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 134 i 135 ulica Ostrowiecka Rudnik na terenie Gminy Brody.

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody reprezentowaną przez Pana Mariusza Gąsior ul. Jeżewskiego 7 27-400 Ostrowiec.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 


 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: czwartek, 02 czerwca 2016 12:04
Więcej…
 
Wójt Gminy Brody ogłasza konsultacje dotyczące regulaminu nagród i wyróżnień sportowych
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 01 czerwca 2016 09:03

Wójt Gminy Brody przedkłada do konsultacji projekt regulaminu przyznawania nagród
i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody. Regulamin stanowi materiał wyjściowy do dyskusji na temat zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych. Dokument ten dostępny jest w Urzędzie Gminy Brody oraz na stronie www.brody.info.pl.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (regulamin sportowy aa.docx)regulamin nagrody i wyróznienia sportowe 30 Kb01.06.2016 09:05
Pobierz ten plik (wniosek stypendium nagroda druk f.docx)druk wniosku o przyznanie nagrody lub wyróznienia sportowego 17 Kb01.06.2016 09:06
Pobierz ten plik (protokol komisji nagrody wyróżnienie sport wzór.docx)druk protokołu komisji ds nagród i wyróznień sportowych 18 Kb01.06.2016 09:07
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.05.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 25 maja 2016 11:32

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek Gminy Brody, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Gąsiora, zam. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Jeżewskiego 7, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudnik, gmina Brody, na działkach ewidencyjnych nr 134 i 135.

            Strony mogą w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

          

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: środa, 25 maja 2016 11:34
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 16.05.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 16 maja 2016 09:44

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości LIPIE, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29.04.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 09 maja 2016 08:09

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek Gminy Brody, reprezentowanej przez pełnomocnika Kazimierza Pocheć – Firma Wytwórczo-Handlowo-Usługowa „PROJEKT”, Ambrożów 40B, 27-225 Pawłów, adres korespondencyjny: ul. Olszynowa 1, 27-200 Starachowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka, na działkach ewidencyjnych nr 668/4, 672/2, 673/3, 673/2, 683/1, 685/3, 688/4, 689/2, 690/1, 735/1, 691/1, 692, 694/4, 641, 656/7, 659/2 i 656/5.

            W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: poniedziałek, 09 maja 2016 08:11
 
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 05 maja 2016 11:46

Wójt Gminy Brody ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

 

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

 

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2016.239 z dnia 2016.02.26).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)Druk oferty 91 Kb05.05.2016 11:52
Pobierz ten plik (przyklad-wypelniania-oferty-stowarzyszenia.doc)Instrukcja wypełniania oferty 164 Kb05.05.2016 11:52
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-2016-korekta-04-2016.pdf)Program współpracy gminy Brody z organizacjami pozarządowymi w 2016r. 419 Kb05.05.2016 12:00
Pobierz ten plik (regulamin-2oko2016.pdf)Regulamin II otwartego konkursu ofert 296 Kb05.05.2016 12:07
Pobierz ten plik (GPPiRPA-2016.pdf)Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 308 Kb05.05.2016 12:08
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs 10 Kb05.05.2016 12:09
Pobierz ten plik (oswiadczenie-dzialalnosc-gospodarcza.doc)oświadczenie 22 Kb05.05.2016 12:09
Pobierz ten plik (zaktualiz-harm.doc)Zaktualizowany harmonogram 32 Kb05.05.2016 12:11
Pobierz ten plik (zaktualiz-kosztorys.doc)Zaktualizowany kosztorys 42 Kb05.05.2016 12:12
Pobierz ten plik (zaktualiz-opis-dzialan.doc)Zaktualizowany opis działań 30 Kb05.05.2016 12:12
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)Druk umowy 90 Kb05.05.2016 12:13
Pobierz ten plik (sprawozdanie-druk1.doc)Druk sprawozdania 104 Kb05.05.2016 12:18
Poprawiony: czwartek, 05 maja 2016 12:20
Więcej…
 
Ogłoszenie o wolnym lokalu użytkowym
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 15:08

Wójt Gminy Brody informuje, że Gmina Brody posiada lokal do wynajęcia składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 33,25m2 na działalność usług medycznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Stykowie ul. Nadrzeczna 1. Lokal położony na parterze. Osobne wejście. Rozliczenie opłat za świadczenia dodatkowe odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w budynku.
Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem:
Paweł Zięba tel. 41 2711231, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 15:10
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 14:06

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/04kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15KV, linii kablowych niskiego napięcia nN0,4kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4 na linię dwunapięciową (dwa tory linii: niskiego i średniego napięcia)

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 20.04.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/04kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15KV, linii kablowych niskiego napięcia nN0,4kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4 na linię dwunapięciową (dwa tory linii: niskiego i średniego napięcia) w miejscowości Brody przy ulicy Akacjowej nr ew. działek: 639, 770 tereny leśne nr ew. działek: 228/1200, 227/1200, 226/1201, 219/1200, w miejscowości Bór Kunowski: przy ulicy Leśnej nr ew. działek: 621/1, 321, 325/1, 325/2, 326, 327/2, 328, 329, 330, 331, 333/1, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 340, 346 przy ulicy 4-go Lipca nr ew. działek: 206/2, 206/1, 209, 212/1, 212/2, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236/2, 236/1, 239, 242, 245, 248/1, 253/2, 258, 260, 262/1, 262/2, 177, 264, 267, 270, 276/1, 276/2, 280 przy ulicy Źródlanej nr ew. działek: 176, 189, 190, 191, 192 na terenie Gminy Brody.

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 14:08
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 21 kwietnia 2016 12:13

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/04kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15KV, linii kablowych niskiego napięcia nN0,4kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4 na linię dwunapięciową (dwa tory linii: niskiego i średniego napięcia) w gminie Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 20.04.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/04kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15KV, linii kablowych niskiego napięcia nN0,4kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4 na linię dwunapięciową (dwa tory linii: niskiego i średniego napięcia) w miejscowości Brody przy ulicy Akacjowej nr ew. działek: 639, 770, tereny leśne nr ew. działek: 228/1200, 227/1200, 226/1201, 219/1200, w miejscowości Bór Kunowski: przy ulicy Leśnej nr ew. działek: 621/1, 321, 325/1, 325/2, 326, 327/2, 328, 329, 330, 331, 333/1, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 340, 346 przy ulicy 4-go Lipca nr ew. działek: 206/2, 206/1, 209, 212/1, 212/2, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236/2, 236/1, 239, 242, 245, 248/1, 253/2, 258, 260, 262/1, 262/2, 177, 264, 267, 270, 276/1, 276/2, 280 przy ulicy Źródlanej nr ew. działek: 176, 189, 190, 191, 192 na terenie Gminy Brody.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.04.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 13:29

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,   poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek Gminy Brody, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Gąsiora, zam. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Jeżewskiego 7, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudnik, gmina Brody, na działkach ewidencyjnych nr 134 i 135.

Poprawiony: poniedziałek, 11 kwietnia 2016 13:32
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 11.04.2016 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 11:43

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości BRODY przy ul. Leśnej, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości BRODY przy ul. Leśnej, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30.03.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 06 kwietnia 2016 14:23

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,   poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

Poprawiony: środa, 06 kwietnia 2016 14:26
Więcej…
 
Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców do udziału w spotkaniu dotyczącego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody , które odbędzie się w dniu 7 kwietnia (czwartek) 2016 o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 18 marca 2016 11:47

 herb

Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020,

nowe podejście do poprawy jakości życia mieszkańców.

 


 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody

obr

 

Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, w którym są zawarte planowane działania inwestycyjne i nieinwestycyjne Gminy, w takich obszarach jak: budynki mieszkalne, infrastruktura użyteczności publicznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, obiekty sakralne, oświetlenie uliczne, transport, przemysł, budynki usługowe (niekomunalne). Działania te mają przyczynić się do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE), redukcji zużycia energii finalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej,
a także poprawy jakości powietrza na terenie Gminy. Istotą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych na poziomie lokalnym. PGN to kluczowy dokument dla gmin, których nadrzędnym celem jest określenie wizji rozwoju w kontekście wykorzystania funduszy UE 2014-2020.

 

Poprawiony: piątek, 18 marca 2016 12:05
Więcej…
 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 15 marca 2016 15:38

Współpraca gminy Brody z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U.2014.1118 – j.t.). Zawiera on określenie celów, obszarów, zasad oraz form współpracy gminy Brody z III sektorem. Program współpracy ustanowiony został Uchwałą Rady Gminy w Brodach Nr XLVIII/295 z dnia 30 października 2014r. Treść dokumentu była zmieniana na mocy uchwał Rady Gminy Brody (nr VII/39/2015 z dn. 29.06.2015r. oraz nr IX/59/2015 z dn. 25.09.2015r.). Informacje na temat tych zmian ujęte są w dziale pt. współpraca pozafinansowa.

Poprawiony: wtorek, 15 marca 2016 16:07
Więcej…
 
Ankieta wyznaczenie obszaru do rewitalizacji dla gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 15 marca 2016 10:54

OGŁOSZENIE

Na podstawie 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777), Wójt Gminy Brody

informuję

że Gmina Brody przystąpiła do: „Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody”. W związku z powyższym informuję, że w okresie od dnia 23 marca do dnia 22 kwietnia 2016r. będą prowadzone konsultację społeczne. W tym celu prosimy o składanie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie informuję, ze w tym czasie zostaną zorganizowane spotkania z interesariuszami przedmiotowego programu podczas których będzie można składać uwagi ustne oraz będą przeprowadzane wywiady.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 204 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

W przypadku pytań lub niejasności więcej informacji można uzyskać w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Brody:   Poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 pokój nr 203, tel. 041 271 13 40 wew. 217. Osoba do kontaktu: Ernest Kumek

 

Ankieta do pobrania w załączniku poniżej:


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Ankieta.doc)Ankieta.docAnkieta wyznaczenie obszaru do rewitalizacji dla gminy Brody (plik word).1077 Kb15.03.2016 10:57
Pobierz ten plik (Ankieta.pdf)Ankieta.pdfAnkieta wyznaczenie obszaru do rewitalizacji dla gminy Brody (plik pdf).315 Kb15.03.2016 10:57
Poprawiony: środa, 16 marca 2016 11:58
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody do powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 14 marca 2016 13:39

Projekt planu miejscowego w załącznikach do wglądu poniżej

 


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (mpzp_solectwa_Stykow.pdf)mpzp_solectwa_Stykow.pdfUchwała "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody."589 Kb14.03.2016 13:47
Pobierz ten plik (uzasadnienie_uchwaly.pdf)uzasadnienie_uchwaly.pdfUzasadnienie do Uchwały206 Kb14.03.2016 13:48
Pobierz ten plik (str_01_zal_1.jpg)str_01_zal_1.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)106 Kb14.03.2016 13:49
Pobierz ten plik (str_02_schemat_podziału.jpg)str_02_schemat_podziału.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)4908 Kb14.03.2016 13:50
Pobierz ten plik (str_03_legenda.jpg)str_03_legenda.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)128 Kb14.03.2016 13:51
Pobierz ten plik (str_04_legenda.jpg)str_04_legenda.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1052 Kb14.03.2016 13:51
Pobierz ten plik (str_05_1.1.jpg)str_05_1.1.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)2797 Kb14.03.2016 13:52
Pobierz ten plik (str_06_1.2.jpg)str_06_1.2.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)3512 Kb14.03.2016 13:53
Pobierz ten plik (str_07_1.3.jpg)str_07_1.3.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)3175 Kb14.03.2016 13:54
Pobierz ten plik (str_08_1.4.jpg)str_08_1.4.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)2526 Kb14.03.2016 13:55
Pobierz ten plik (str_09_1.5.jpg)str_09_1.5.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)4606 Kb14.03.2016 13:56
Pobierz ten plik (str_10_1.6.jpg)str_10_1.6.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)4060 Kb14.03.2016 13:57
Pobierz ten plik (str_11_1.7.jpg)str_11_1.7.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)2178 Kb14.03.2016 13:58
Pobierz ten plik (str_12_1.8.jpg)str_12_1.8.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)4798 Kb14.03.2016 13:59
Pobierz ten plik (str_13_1.9.jpg)str_13_1.9.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1953 Kb14.03.2016 14:00
Pobierz ten plik (str_14_1.10.jpg)str_14_1.10.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1355 Kb14.03.2016 14:01
Pobierz ten plik (str_15_1.11.jpg)str_15_1.11.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)3450 Kb14.03.2016 14:02
Pobierz ten plik (str_16_1.12.jpg)str_16_1.12.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)6077 Kb14.03.2016 14:06
Pobierz ten plik (str_17_1.13.jpg)str_17_1.13.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)4552 Kb14.03.2016 14:18
Pobierz ten plik (str_18_1.14.jpg)str_18_1.14.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)2333 Kb14.03.2016 14:31
Pobierz ten plik (str_19_1.15.jpg)str_19_1.15.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)2446 Kb14.03.2016 14:32
Pobierz ten plik (str_20_1.16.jpg)str_20_1.16.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)3730 Kb14.03.2016 14:33
Pobierz ten plik (str_21_1.17.jpg)str_21_1.17.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)3433 Kb14.03.2016 14:34
Pobierz ten plik (str_22_1.18.jpg)str_22_1.18.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1970 Kb14.03.2016 14:36
Pobierz ten plik (str_23_1.19.jpg)str_23_1.19.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1246 Kb14.03.2016 14:36
Pobierz ten plik (str_24_1.20.jpg)str_24_1.20.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1528 Kb14.03.2016 14:37
Pobierz ten plik (str_25_1.21.jpg)str_25_1.21.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1649 Kb14.03.2016 14:37
Pobierz ten plik (str_26_1.22.jpg)str_26_1.22.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1282 Kb14.03.2016 14:38
Pobierz ten plik (str_27_wyrys.jpg)str_27_wyrys.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)5974 Kb14.03.2016 14:39
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_strona_tytulowa.pdf)Prognoza_srod_strona_tytulowa.pdfPrognoza - strona tytułowa98 Kb14.03.2016 14:40
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_tekst.pdf)Prognoza_srod_tekst.pdfPrognoza - tekst600 Kb14.03.2016 14:41
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_rysunek.jpg)Prognoza_srod_rysunek.jpgPrognoza - rysunek10305 Kb14.03.2016 14:43
Poprawiony: poniedziałek, 14 marca 2016 13:57
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07.03.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 07 marca 2016 16:27

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody

 

Zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego planu, w dniach od 15 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00 i wtorek – piątek od 7.15 do 15.15.


Projekty dostępne będą również na stronie internetowej: www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.04.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, o godz. 13.00

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie. Jako złożone na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 

 • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Brody.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

 • pisemnej,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Brody.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2016r.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Jodłowa i ul. Piękna na nieruchomościach nr ewid. 610, 611, 606/1 w gminie Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 07 marca 2016 16:24

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 03.03.2016 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 03.03.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:


Budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Jodłowa i ul. Piękna na nieruchomościach nr ewid. 610, 611, 606/1 w gminie Brody.

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.


Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia t.j. do dnia 21.03.2016 r.


Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29.02.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 07 marca 2016 16:21

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

 zawiadamia

że, na wniosek ZISE ELEKTROBUD Sp. J. Jan Pasternak i Marta Pasternak, 27-400 Ostrowiec Św.  ul. Kilińskiego 20 d, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/0,4 kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15 kV, linii kablowych niskiego napięcia nN 0,4 kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV na linię dwunapięciową (dwa tory linii niskiego i średniego napięcia), obręb Bór Kunowski na działkach numer ewidencyjny: 228/1200, 227/1200, 226/1200, 219/1200, 621/1, 321, 325/1, 325/2, 326, 327/2, 328, 329, 330, 331, 333/1, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 340, 346, 206/2, 206/1, 209, 212/1, 212/2, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236/2, 236/1, 239, 242, 245, 248/1, 253/2, 258, 260, 262/1, 262/2, 177, 178, 264, 267, 270, 276/1, 276/2, 280, 176, 189, 190, 191, 192 oraz obręb Brody na działkach numer ewidencyjny: 639, 770.

            W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40).

 

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Poprawiony: piątek, 25 marca 2016 12:25
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2016 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 07 marca 2016 10:12

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości RUDA przy ul. Nad Zalewem, przeznaczonej do sprzedaży, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 
Ogłoszenie dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 24 lipca 2015 r. na zadanie pn.: „Wykaszanie traw z obrzeży „Zalewu Brodzkiego”.
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 03 marca 2016 09:13

Pragniemy podziękować wszystkim firmom za złożenie ofert na: „Wykaszanie traw z obrzeży „Zalewu Brodzkiego". Jednocześnie informujemy, iż po rozpatrzeniu wszystkich ofert, najkorzystniejszą ofertę zaproponował: Bogdan Parczyński - prowadzący działalność gospodarczą pn.: BOKOS Usługi utrzymania zieleni, melioracja i wycinka drzew, Żabików 35, 21 – 300 Radzyń Podlaski, za kwotę: 4 617,00 zł

Poprawiony: czwartek, 03 marca 2016 09:17
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Wpisany przez Paweł Zięba   
środa, 02 marca 2016 13:13

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 pkt.2 lub art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, z póź.  zm.) oraz  w związku z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r., dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L315 z 03.12.2007 r. str1), Wójt Gminy Brody ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1.  Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina  Brody
Adres:
Urząd Gminy Brody
Brody ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody

2.  Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

art. 19 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Z 2011 r. Nr 5 poz. 13, z póź. zm.), gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19 poz. 101, z póź. zm.) lub art. 22 ust.1 pkt.1 gdzie organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

3.  Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

3.1. Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej
3.2. Określenie linii komunikacyjnych:

regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających na obszarze Gminy Brody.

 4.      Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

nie wcześniej niż sześć miesięcy od chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz BIP., tj.01.01.2017r.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji linii użyteczności publicznej.

 5.      Zmiana Informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz.13, z póź.zm.) zastrzega możliwość zmiany powyższych informacji.

 6.      Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

a)      Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
b)      Biuletyn Informacji Publicznej,
c)      Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy w Brodach,

 
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 24 lutego 2016 15:08

logo przedszkole

Ogłoszenie o naborze nr 1/EFS/2016
  z  dnia 24.02.2016r.

       Wójt Gminy Brody,  ogłasza nabór na wolne stanowiska w ramach projektu „Przyjazne przedszkole w Lubieni” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zatrudnione zostaną w okresie marzec 2016 – styczeń 2017, następujące osoby wg wskazanych stanowisk:

1. Asystent wychowawcy – 1 etat

Wymagania:
- wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową,

- staż pracy: minimum 2 lata
- komunikatywność,
- łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi, troskliwość, opiekuńczość,
Obowiązki:
- pomoc dziecku przy czynnościach samoobsługowych (podczas posiłków, w toalecie, przy leżakowaniu, itp.)
- przygotowywanie sprzętu do organizowanych zajęć, dbanie o zabawki, rozkładanie i składanie leżaków,
- wydawanie posiłków i sprzątanie po nich,
- pomoc przy sprawowaniu opieki podczas pobytu dziecka w przedszkolu,


2. Logopeda – umowa zlecenie, łącznie 192 godziny, średnio 22 godziny/miesiąc.


Wymagania:
- studia wyższe, kierunek wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe logopedia lub wyższe studia magisterskie logopedyczne,

- uprawnienia pedagogiczne,
- m.in. 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku logopedy,
- mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi
Obowiązki:
- przeprowadzenie badań wymowy dzieci,
- prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi,
- współpraca z rodzicami,
- opracowanie programów dla poszczególnych wad wymowy,
- prowadzenie dokumentacji: dzienniki zajęć, plany miesięczne

Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Lubieni, gmina Brody.


WYMAGANE DOKUMENTY:
a) list motywacyjny,
b) życiorys - curriculum vitae,
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopia dowodu osobistego,


DODATKOWE DOKUMENTY:
a)    kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub odbytym stażu,
b)    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
c)    kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach,
d)    kserokopia dowodu osobistego,
e)    ewentualne referencje, opinie
 
Oferty na wolne stanowisko należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 15.03.2016 r. na adres:

Urząd Gminy Brody
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody

z dopiskiem : "Dotyczy naboru na stanowisko w ramach projektu Przyjazne przedszkole w Lubieni"

Szczegółowych informacje dostępne pod numerami:

 

41 271 12 09

41 386 66 27 w. 25


        Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji projektu „Przyjazne przedszkole w Lubieni” zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

Poprawiony: wtorek, 01 marca 2016 09:48
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 22.02.2016 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 22 lutego 2016 11:35

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości KRYNKI, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23.12.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 18 stycznia 2016 13:33

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. Budowy urządzenia wodnego – przepustu drogowego oraz rowu odwodnieniowego w pasie drogi gminnej nr G-313009T w miejscowości Rudnik na nieruchomości nr ewid. 133 gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 23.12.2015 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.12.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Budowie urządzenia wodnego – przepustu drogowego oraz rowu odwodnieniowego w pasie drogi gminnej nr G-313009T w miejscowości Rudnik na nieruchomości nr ewid. 133 gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.
Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia t.j. do dnia 06.01.2016 r.
Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

Poprawiony: wtorek, 19 stycznia 2016 10:14
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30.12.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 18 stycznia 2016 13:31

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowie drogi gminnej w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa na działkach o numerach ewidencyjnych: 236, 273/1, 273/2, 274, 275, 276, 279, 281/1, 282, 283, 284/1, 284/2, 285/1, 285/5, 286/1, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 327, 328, 329, 330, 336, 353, gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 30.12.2015 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.12.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Budowie drogi gminnej w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa na działkach o numerach ewidencyjnych: 236, 273/1, 273/2, 274, 275, 276, 279, 281/1, 282, 283, 284/1, 284/2, 285/1, 285/5, 286/1, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 327, 328, 329, 330, 336, 353, gmina Brody.


Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.
Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia t.j. do dnia 19.01.2016 r.
Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12.01.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 15 stycznia 2016 16:07

OBWIESZCZENIE
na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia


że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, reprezentowaną przez Pana Kamila Cieśla – pełnomocnika Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz, ul. Jaskółcza 7 26-110 Skarżysko-Kamienna, w dniu 12.01.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Piękna na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 1169/1, 1167/1, 610, 611, 606/1 i miejscowości Lubienia ul. Jodłowa na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 676/1, 675/1, 675/2 i 675/7, gmina Brody.

 

Zgodnie z art. 61 §1 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: 12.01.2016 r. do 26.01.2016 r. w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 7.15 do 15.15 (tel. 41/271-13-40) oraz składać w terminie do 26.01.2016 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Poprawiony: wtorek, 19 stycznia 2016 10:15
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY BRODY
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 14 stycznia 2016 10:46

Nabór wniosków na zbierania, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody w roku 2016r.

 

Wójt Gminy Brody informuje, że w 2016r. będzie prowadzona kontynuacja realizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Brody na lata 2014 - 2032. Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczenia, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody na rok 2016r. będzie prowadzony do 05.02.2016r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Brody do 05.02.2016r. do godz. 15:15. Wniosek oraz wymagane załączniki można pobrać ze strony internetowej: www.brody.info.pl oraz http://bip.brody.info.pl lub w Urzędzie Gminy Brody (Zespół Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pok. nr 203 lub w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 5).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wniosek.doc)wniosek.docWniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczania, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody.40 Kb14.01.2016 10:47
Pobierz ten plik (zalacznik nr 1.docx)zalacznik nr 1.docxOŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ14 Kb14.01.2016 10:49
Pobierz ten plik (zalacznik nr 2.docx)zalacznik nr 2.docxINFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST14 Kb14.01.2016 10:49
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 07 stycznia 2016 14:43

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2016 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs1.docx 10 Kb08.01.2016 09:54
Pobierz ten plik (zaktualiz-harm.doc)Zaktualizowany harmonogram - druk 32 Kb08.01.2016 09:55
Pobierz ten plik (zaktualiz-kosztorys.doc)Zaktualizowany kosztorys - druk 42 Kb08.01.2016 09:55
Pobierz ten plik (zaktualiz-opis-dzialan.doc)Zaktualizowany opis działań 30 Kb08.01.2016 09:55
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2015 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 30 grudnia 2015 09:29

I.7021.85.2015

 

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 460) informuję o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych nr:

 • 313033 T Adamów – Dziurów
 • 313008 T Kuczów – Rzepin

(znajdujących się w powiecie starachowickim Gmina Brody) i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zarządcy drogi, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnianiem takiego kanału. Kanał udostępniony zostanie na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.


Zgłoszenie należy kierować na adres:
Urząd Gminy w Brodach
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody


Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących do umieszczania lub eksploatacji:


a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brody (www.brody.info.pl) oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 

 

Niniejsza informacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brody (www.brody.info.pl) oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji
Poprawiony: środa, 30 grudnia 2015 09:35
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21.12.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 29 grudnia 2015 13:39

Znak: PB.6733.03.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. )


podaję do publicznej wiadomości,


że decyzja Wójta Gminy Brody o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 04/14 z dnia 29.08.2014 r. znak PB.6733.03.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz Młynek (ul. Leśna) na działkach o numerach ewidencyjnych: 238/2, 233/3, 231/1, 229/1, 227/1, 225/1, 220/3, 213/2, 211, 210, 209, 201/1, 198/1, 192/1, 190/2, 759/3, 759/2, 179/1, 177/1, 1134/1, 1134/12, 1134/11, 187/1, 173/1, 167/6, 167/8, 168/3, 172, 165/1, 163/1, 159/1, 158/2, 157/1, 153/1, 152/1, 143/1, 138/4, 137, 138/3, 136/4, 136/3, 132/1, 130/1, 131, 125/1, 125/3, 123/2, 118/2, 116/2, 744, 175/1, 167/2, 166/1, 583, 155/4, 148, 139/1, 134/1, 126/2, 118/3, 110/1, 108/6, 102/1, 100/2, 94/1, 78/1, 76/2, 72/2, 68/2, 60/2, 56/2, 50/2, 48/1, 44/2, 40/2, 34, 27/3, 27/2, 25, 23/2, 23/1, 22, 21, 19, 18, 17/2, 10/1, 9/1, 580/3, 580/2, 577/1, 576, 572, 571, 570, 569, 567/2, 566, 563/1, 561/1, 557/3, 557/2, 555/1, 552/1, 551/1, 548/1, 547/2, 535/1, 531/1, 528/1, 522/1, 520/2, 518, 513/1, 512, 511, 510/1, 509/3, 509/2, 497/4, 495/6, 495/7, 497/5, 491/6, 491/5, 491/3, 639/2, 585, 639/7, 639/6, 639/3, 639/4, 640, 636, 635/2, 628/1, 624/1, 621, 620, 617, 613/1, 609/1, 612/2, 607, 606, 603, 602, 599/3, 599/4, 597/1, 596/1, 593, 592, 589, 587, 586/3, 586/2, 102/1226, 102/1227, 102/1205, 102/1212, 102/1224, 102/1223, 102/1222, 102/1221, 102/1220, 102/1219, 102/1218, 102/1217, 102/1216, 102/1215, 102/1214, 102/1213, 783, 125/1211, 125/1201, 125/1202, 125/1203, 125/1206, 125/1210, 125/1204, 125/1208, 734, 733, 732, 731, 730, 727/4, 728/2, 727/3, 726/2, 724, 723, 722/1, 721/1, 720/1, 718, 717, 716/2, 714/2, 714/5, 713/2, 712/2, 629/1, 709/3, 709/2, 708/1, 707, 706, 704, 702, 705, 695, 696, 741/4, 741/6, 697, 700, 630/1, 631/2, 632, 633, 634, 648/2, 736, 648/1, 649, 650, 641, 653/2, 652/2, 652/1, 647/5, 651, 647/4, 665/5, 665/3, 664/11, 664/4, 664/5, 664/7, 664/3, 663/4, 663/6, 662/1, 660/2, 660/1, 659/2, 656/3, 656/7, 656/8, 656/6, 654/1, 656/9, 656/10, 654/4, 654/3, 646, 645, 644, 643/1, 490/4, 490/3, 490/2, 489, 487, 486, 484, 357, 481/2, 480/1, 477/1, 476/1, 473/1, 472/1, 466/1, 461/1, 455/1, 454/1, 449/1, 448/1, 443/1, 442/1, 437/1, 756/1, 756/3, 430/1, 427/1, 426/3, 423/1, 422/1, 421/1, 419/1, 414/1, 769/1, 767/1, 401/4, 772/1, 398/3, 398/4, 396/1, 393/1, 392/1, 389/2, 388/2, 384/1, 383/1, 380/1, 379/1, 376/1, 375/2, 375/3, 377/1, 370, 368/2, 368/3, 367/1, 366/1, 365, 364/3, 364/2, 362/3, 362/5, 361/6, 361/7, 361/8, 360/1, 360/2, 359/2, 358, 196/2, 197/3, 205/2, 232/2, 233/2, 236/2, 242/2, 246/2, 248/2, 253/1, 256/1, 258/1, 260/1, 262/1, 274/1, 276/1, 280/1, 283/2, 762, 771/1, 298/3, 304/1, 306/2, 311/1, 315/2, 317/2, 321/3, 320/2, 321/4, 322/2, 325/2, 324/2, 328/2, 332/2, 334/2, 342/2, 345/3, 348/1, 350/4, 355/1 w obrębie ewidencyjnym Lubienia, gmina Brody oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 86/1, 84/1, 82/5, 82/4, 77/2, 76/2, 71/2, 70/2, 65/2, 1143/2, 64/3, 64/2, 57/1, 56/2, 49/2, 48/2, 41/2, 35/1, 34, 23/1, 22/2, 21/5, 21/4, 2/11, 2/3, 2/1, 1 w obrębie ewidencyjnym Młynek, gmina Brody została sprostowana w następujący sposób:

 

 • na stronie 2 w wierszu 86 od góry wpisać „oraz zjazdu indywidualnego z drogi krajowej na działkę nr 177/1 w obrębie Lubienia, gmina Brody",
 • na stronie 3 w wierszu 9 od dołu wpisać „obsługa komunikacyjna istniejąca droga: krajowa, powiatowa i gminna" zamiast „obsługa komunikacyjna istniejąca droga: powiatowa i gminna".

W wykonaniu dyspozycji art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( 21 grudnia 2015 r.).

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia ( do 28 grudnia 2015 r.).

Akta sprawy dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Brody – Referat Planowania Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pokoju 208.

Poprawiony: wtorek, 29 grudnia 2015 13:43
Więcej…
 
Ogłoszenie o wolnym lokalu użytkowym
Wpisany przez Paweł Zięba   
czwartek, 10 grudnia 2015 16:07

Wójt Gminy Brody informuje, że Gmina Brody posiada lokal o powierzchni 87,2m2 do wynajęcia na działalność punktu aptecznego w budynku Ośrodka Zdrowia w Stykowie ul. Nadrzeczna 1. Lokal położony na parterze. Instalacja elektryczna, c.o. – oddzielna umowa z dostawcami. Rozliczenie opłat za świadczenia dodatkowe odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w budynku.

Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem:

Paweł Zięba tel. 41 2711231, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 8 grudnia 2015 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 08 grudnia 2015 08:29

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości LIPIE ul. Starachowicka, przeznaczonej do sprzedaży na drodze bezprzetargowej, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Poprawiony: wtorek, 08 grudnia 2015 08:31
Więcej…
 
Bezpłatna sterylizacja i kastracja
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 04 grudnia 2015 13:10

Wójt Gminy Brody informuje mieszkańców Gminy Brody posiadających psy lub o koty o możliwości skorzystania z darmowej sterylizacji zwierząt. Zabiegi wykonywane są w niżej wymienionych gabinetach weterynaryjnych:

Poprawiony: piątek, 04 grudnia 2015 13:12
Więcej…
 
Ogłoszenie o I otwartym konkursie ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 01 grudnia 2015 10:03

 

Wójt Gminy Brody ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

 

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

 

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2014.1118).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)Druk oferty 91 Kb01.12.2015 10:24
Pobierz ten plik (przyklad-wypelniania-oferty-stowarzyszenia.doc)Informacje na temat wypełniania druku oferty 164 Kb01.12.2015 10:26
Pobierz ten plik (oswiadczenie-dzialalnosc-gospodarcza.doc)Oświadczenie 1 22 Kb01.12.2015 10:27
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)Oświadczenie - dane rejestrowe 10 Kb01.12.2015 10:27
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-2016.pdf)Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2016r. 269 Kb01.12.2015 10:28
Pobierz ten plik (zaktualiz-harm.doc)Zaktualizowany harmonogram - druk 32 Kb01.12.2015 10:29
Pobierz ten plik (zaktualiz-kosztorys.doc)Zaktualizowany kosztorys - druk 42 Kb01.12.2015 10:29
Pobierz ten plik (zaktualiz-opis-dzialan.doc)Zaktualizowany opis działań 30 Kb01.12.2015 10:29
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)Wzór umowy 90 Kb01.12.2015 10:30
Pobierz ten plik (sprawozdanie-druk.doc)Druk sprawozdania 116 Kb01.12.2015 10:30
Poprawiony: wtorek, 01 grudnia 2015 10:40
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 30 listopada 2015 09:49

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody ul. Piaskowa, przeznaczonej do dzierżawy podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2015 09:51
Więcej…
 
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 27 listopada 2015 11:26

Projekt w załącznikach poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_rysunek.jpg)Prognoza_srod_rysunek.jpgRysunek prognozy oddziaływania planu na środowisko (projekt)8925 Kb27.11.2015 11:32
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_strona_tytulowa.pdf)Prognoza_srod_strona_tytulowa.pdfPrognoza - Strona tytułowa79 Kb27.11.2015 11:36
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_tekst.pdf)Prognoza_srod_tekst.pdfPrognoza - Tekst600 Kb27.11.2015 11:37
Pobierz ten plik (tekst_planu.pdf)tekst_planu.pdfTekst planu544 Kb27.11.2015 11:38
Pobierz ten plik (rys_mpzp_arkusz_147x149cm.jpg)rys_mpzp_arkusz_147x149cm.jpgRysunek prognozy oddziaływania planu na środowisko (projekt)41860 Kb27.11.2015 11:46
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12.11.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 13 listopada 2015 11:57

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony w terminie od 6 maja 2015r. do 8 czerwca 2015r. Z uwagi na wnioski, które wpłynęły w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu informujemy, iż do projektu planu wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • skorygowano zapisy w § 22, ust. 1, pkt.1 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenu oznaczonego symbolem 3.KDZ lokalizację obiektów małej architektury, realizowanych z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • skorygowano zapisy w § 22, ust. 2, pkt.8 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenu oznaczonego symbolem 3.KDZ możliwość urządzania parkingów z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • skorygowano zapisy w § 23, ust. 1, pkt.1 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenu oznaczonego symbolem 2.KDL lokalizację obiektów małej architektury, realizowanych z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • skorygowano zapisy w § 23, ust. 2, pkt.6 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenu oznaczonego symbolem 2.KDL możliwość urządzania parkingów z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • usunięto z projektu planu miejscowego ścieżki rowerowe oznaczone symbolami 1.KRp i 2.KRp;
 • wprowadzono na rysunku planu orientacyjny przebieg istniejącej trasy rowerowej zlokalizowanej wzdłuż południowej części czaszy zbiornika wodnego;
 • skorygowano zapisy w § 40, ust. 1, pkt.5 oraz ust 2. pkt.1 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenów oznaczonych symbolami 2.H/ZN, 3.H/ZN oraz 4.H/ZN realizację ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych, z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • skorygowano zapisy w § 37, ust. 1, pkt.2 dopuszczając - w obrębie terenów oznaczonych symbolami 1.MN/L oraz 2.MN/L - lokalizację obiektów i urządzeń związanych ze sportem i rekreacją;
 • usunięto z projektu planu teren oznaczony symbolem 1.KDP, przeznaczając ten obszar na cele zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych;
 • skorygowano na rysunku planu przebieg drogi oznaczonej symbolem 3.KDD oraz sposób jej połączenia z drogą oznaczoną symbolem 1.KDZ (zgodnie z jej aktualnym przebiegiem);
 • przesunięto na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny oznaczone symbolami 2.UP i 3.MN.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 listopada 2015r. do 30 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00 i wtorek – piątek od 7.15 do 15.15.
Projekt dostępny będzie również na stronie internetowej: www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody na ulicy Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody o godz.13.00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 

 • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

 

 1. pisemnej,
 2. ustnie do protokołu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności ich opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2016r.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.11.2015 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 12 listopada 2015 13:13

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

 

że, na wniosek Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27 – 230 Brody, w dniu 02.11.2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: ustaleniu lokalizacji urządzenia wodnego – przepustu drogowego oraz rowu odwodnieniowego w pasie drogi gminnej G-313 009T w miejscowości Rudnik na działce o numerze ewidencyjnym 133, gmina Brody.


W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 (tel. 41 271-13-40).

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3