Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star P244

19 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lutego 2018r.

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi
do lat 3 na terenie Gminy Brody"

19 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lutego 2018r.

Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Brody

ZAWIADOMIENIE

W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach zadania pt. "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Starachowickiego" informuje się, że na terenie Gminy Brody w obrębach:

Adamów, Bór Kunowski, Brody, Budy Brodzkie, Dziurów, Jabłonna, Krynki, Kuczów, Lipie, Lubienia, Młynek, Ruda, Rudnik, Staw Kunowski, Styków

odbywa się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

w terminie od 5 marca 2018r. do 31 maja 2018r.

19 marca 2018
Czytaj więcej o: Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Brody

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych

Ogłoszenie nr 532013-N-2018 z dnia 2018-03-15 r.

Gmina Brody: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane w ramach działania 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Nazwa projektu: „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie oraz rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody”

15 marca 2018
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

15 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05.02.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Nadrzecznej.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05.02.2018 r.

Zarządzenie Nr20/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 05.02.2018 roku

Zarządzenie Nr20/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 05.02.2018 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr20/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 05.02.2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 19/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 19/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r.

Sesja Nr III z dnia 09.03.2018r

Uchwała NrIII/20/2018 Rady Gminy Brody z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/20/2007 r. Rady Gminy w Brodach z dnia 23 marca 2007 r w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości podatku rolnego i leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

14 marca 2018
Czytaj więcej o: Sesja Nr III z dnia 09.03.2018r

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Brody dnia 27 lutego 2018r.

Uchwała NrII/16/2018 Rady Gminy Brody z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Brody dnia 27 lutego 2018r.

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2018r.

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 16 /2018 z dnia 30 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 16 /2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brody

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 16 /2018 z dnia 30 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach


12 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 26 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 26 stycznia 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 26 stycznia 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

12 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23.01.2018 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych oraz umorzenia ustawowych odsetek

12 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23.01.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody - Adamów dz. 163

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 12.03.2018 r. do 10.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj., działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 163 o powierzchni 0,2900 ha, położonej w miejscowości Adamów (obręb 0001), gmina Brody.

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody - Adamów dz. 163

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star P244

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 stycznia 2018 roku

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Brody Z dnia 11 stycznia 2018 roku

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Brodach

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Brody Z dnia 11 stycznia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.01.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.01.2018 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 177/2016 z dnia 05.12.2016 r w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody na potrzeby infrastruktury technicznej.

12 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.01.2018 r.