Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Zarządzenia Wójta Gminy Brody

ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018r.

2018-06-20

ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r.

2018-06-20

ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r.

2018-06-20

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 70 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2018 r.

2018-06-20

Zarządzenie Nr 70 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko referenta ds. planowania przestrzennego

ZARZĄDZENIE Nr69/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r.

2018-06-20

ZARZĄDZENIE Nr69/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr68/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r.

2018-06-20

ZARZĄDZENIE Nr68/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr67 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018r.

2018-06-20

ZARZĄDZENIE Nr 67/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych.

Zarządzenie Nr66/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018

2018-06-20

Zarządzenie Nr66/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach.

Zarządzenie Nr65/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 roku

2018-06-20

Zarządzenie Nr65/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Brody

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 25 kwietnia 2018 roku

2018-06-20

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 25 kwietnia 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2018 r.

2018-06-20

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 07.12.2017 r. dot. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 62 /2018 Brody Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2018 r.

2018-06-20

Zarządzenie Nr 62 /2018 Brody Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2009 Wójta Gminy Brody z dn. 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Brody

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018

2018-06-20

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018

2018-06-20

ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18.04.2018 r.

2018-06-20

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18.04.2018 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Poprzecznej.

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 kwietnia 2018 r.

2018-06-20

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 kwietnia 2018 r.

2018-06-20

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody

Zarządzenie Nr56/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 kwietnia 2018 roku

2018-06-20

Zarządzenie Nr56/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia o rozwoju systemu intytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestepstwem i świadkom orz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestepstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestepstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbednych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestepstwa (Program I Priorytet III B)

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r.

2018-06-06

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 kwietnia 2018 r.

2018-05-16

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Grudnickiej - Glina Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brodach do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Brody z zakresie realizacji Programu „Umiem pływać" organizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.

Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 03 kwietnia 2018r.

2018-05-16

Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 03 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy
Brody"

ZARZĄDZENIE Nr 53/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 kwietnia 2018 r.

2018-05-16

ZARZĄDZENIE Nr 53/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:659