Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Zarządzenia Wójta Gminy Brody

ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 czerwca 2018r.

2018-07-24

ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 106/2O18 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r.

2018-07-24

Zarządzenie Nr 106/2O18 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r.

2018-07-24

Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach zadania polegającego na utrzymaniu i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody.

ZARZĄDZENIE Nr 104/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r.

2018-07-24

ZARZĄDZENIE Nr 104/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r.

2018-07-24

Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Brodach

ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r.

2018-07-24

ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r.

2018-07-24

ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018 r.

2018-07-24

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr99/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12.06.2018 roku

2018-07-24

Zarządzenie Nr99/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12.06.2018 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 98 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.06.2018r.

2018-07-24

ZARZĄDZENIE Nr 98 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.06.2018r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Zarządzenie Nr97/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 7 czerwca 2018 roku

2018-07-24

Zarządzenie Nr97/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia należności za najem lokalu w Lubieni

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 roku

2018-07-24

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 95/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.06.2018 r.

2018-07-24

ZARZĄDZENIE NR 95/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.06.2018 r. w sprawie Planu Obrony Cywilnej

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r.

2018-07-24

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

Zarządzenie Nr 93 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 01 czerwca 2018 r.

2018-07-24

Zarządzenie Nr 93 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji dokumentów  aplikacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2017r.

2018-07-24

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2017r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków na 2018 rok między jednostkami organizacyjnymi

ZARZĄDZENIE Nr 91/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

2018-07-24

ZARZĄDZENIE Nr 91/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

2018-07-24

ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

2018-07-24

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.05.2018 r.

2018-06-26

ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.05.2018 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Krynkach.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018 r.

2018-06-26

ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

ZARZĄDZENIE Nr 87/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018r.

2018-06-26

ZARZĄDZENIE Nr 87/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:891