Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie  remontów  cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018 r.”

Zamówienie podzielone na dwie części:

 

 • Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie  Gminy Brody
  w technologii recyklingu – z użyciem 30% materiału Inwestora (odzysk materiału
  z  nawierzchni przez Wykonawcę podczas prowadzonych prac) lub z dowozu.

Zamówienie obejmuje  następujące przewidywane ilości :

 

 • remont nawierzchni przy głębokości ubytku średnio  4cm – 400 m2

 

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach  i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

 

 • Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej i grysów.

 

 • przewidywana ilość – 300 m2

   

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach  i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

 

            Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
i opisanej kopercie.

            Oferty należy składać do 15.03.2018r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie remontu wiosennego w ciągu 3 dni od dnia  przekazania  placu budowy. 

Zakres robót na poszczególnych drogach będzie ustalany sukcesywnie  w miarę postępu robót.

Zakończenie realizacji całości zamówienia – 30 listopada 2018 r.

 

 1. remont wiosenny - przewidywany termin zakończenia  -  15 maja 2018r.
 2. remonty bieżące - do  30 listopada 2018r.  – sukcesywnie według potrzeb  na zlecenie  Zamawiającego.

 

 
 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2018-03-05
Data publikacji:2018-03-05
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:412