Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Podwale w m. Staw Kunowski do DK 9

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Podwale w m. Staw Kunowski do DK 9”

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego ulicy Stawowej w m. Rudnik i drogi krajowej nr 9 w m. Staw Kunowski (na działkach nr 235, 284 obręb Rudnik i 916, 988, 989, 994, 997, 998/2, 999/2 obręb Staw Kunowski) gm. Brody jako sieć napowietrzna.

Zakres prac do wykonania:

  • budowa linii napowietrznej oświetleniowej typu ASXSn 2x25mm2 – 178 m
  • budowa stanowiska oświetleniowego na słupie strunobetonowym wraz z oprawą oświetleniową 150 W – 5 kpl.
  • budowa linii napowietrznej oświetleniowej typu ASXSn 2x25mm2 – 410 m
  • budowa stanowiska oświetleniowego na słupie strunobetonowym wraz z oprawą oświetleniową 150 W – 11 kpl.
  • budowa linii napowietrznej oświetleniowej typu ASXSn 2x25mm2 – 134 m
  • budowa stanowiska oświetleniowego na słupie strunobetonowym wraz z oprawą oświetleniową 150 W – 4 kpl.

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

Oferty należy składać do 09.03.2018 r. do godz. 945 w UG Brody pok. 103 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018 r. o godz. 1000.

Zakończenie realizacji zamówienia 29.06.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

           

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

 

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2018-02-28
Data publikacji:2018-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Leszek Barański
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:330