Jesteś tutaj: Start / Obwieszczenia / Obwieszczenie

Obwieszczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2019

Brody, dn. 03.07.2019r.

Wójt Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kamila Cieślę przedstawiciela Firmy Projektowo-Wykonawczej CENTGAZ Jan Cieśla, ul. Piaskowa 1, 26110 Skarżysko-Kamienna w dniu 03.07.2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn40 wraz z  przyłączem gazu PE dn25 w miejscowości Lipie na dz. ew. 221, 265/9, 265/10 gmina Brody.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, pokój 211w godz. od 8:00 do 15:00, tel. 41 271-12-31.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczona na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lipie,

  • Stronie internetowej: www.bip.brody.info.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-07-03
Data publikacji:2019-07-03
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Kisiel
Osoba wprowadzająca dokument:Adrian Kisiel
Liczba odwiedzin:24