Jesteś tutaj: Start / Obwieszczenia / Obwieszczenie

Obwieszczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2019

Brody, dn. 07.06.2019 r.

Wójt Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia, że na wniosek Gminy Brody działającej przez pełnomocnika Pana Michała Gajewskiego, ul. Krasińskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 07.06.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuczów na dz. nr ewid. 315/1, 315/2, 314/3, 313/1, 314/5 gmina Brody.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 211 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Kuczów

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-06-07
Data publikacji:2019-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Kisiel
Osoba wprowadzająca dokument:Adrian Kisiel
Liczba odwiedzin:11