Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2019

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”.

 1. ZAKRES URZĄDZEŃ DO DOSTAWY I MONTAŻU:
  1. Karuzela tarczowa x 4szt.

Minimalne wymagania:

Urządzenie - Średnica:  min. 1,25 m

Wysokość urządzenia: max 1m

Konstrukcja urządzenia wraz z ramionami wykonana z rur stalowych. Tarcza obrotowa oparta na konstrukcji złożone z dwóch łożysk. Całość malowana metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. Podest wykonany ze sklejki antypoślizgowej lub blachy aluminiowej ryflowanej. Wszystkie elementy złączone jak śruby i nakrętki zabezpieczone odpowiednimi zaślepkami. Siedziska z płyty HDPE.

 

 

 1. Czworobok linowy x 1szt.

Minimalne wymagania:

Wymiary urządzenia min. 1,2m x 2m, wysokość min. 2m. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali, malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy urządzenia stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Urządzenie powinno składać się z min. 2 przeplotni linowych, jednej ściany w postaci drabinki oraz jednej ściany
w postaci ścianki wspinaczkowej. Ścianka wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

 

 1. Huśtawka ważka x 3szt.

Minimalne wymagania:

Urządzenie wykonana z wysokiej jakości stali rura stalowa min. 76 mm ocynkowana, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z płyty HDPE.

 

 

 

 1. Huśtawka podwójna x 1szt.

Minimalne wymagania:

Urządzenie o wymiarach min. 3m x 2m o wysokości max. 2,5 m. Urządzenie wykonane
z drewna klejonego bądź bezrdzeniowego o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm. Nogi huśtawki pochylone w dwóch płaszczyznach. Łańcuchy wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Mocowania ocynkowane, malowane proszkowo, siedziska wykonane z gumy. Górna belka ocynkowana, malowana proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne.

 

 1. Orbitrek x 2szt.

Minimalne wymagania:

Urządzenie o wymiarach min. 1,5m x 1,5m. Maksymalny ciężar użytkowania – 120 kg. Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o śr. 40-63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonane z aluminium. Uchwyty
i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego, NSK, podesty wykonane z wysokiej jakości stali.

 

 1. Biegacz x 2szt.

Urządzenie o wymiarach min. 1,5m x 1,5m. Maksymalny ciężar użytkowania – 120 kg. Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy
40 – 63x 3,6mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium. Uchwyt  wykonany z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego, podesty wykonane
z wysokiej jakości stali.

 

 1. Wioślarz x 1szt.

Urządzenie o wymiarach min. 35 x 0,85 x 1,00 m. Maxymalny ciężar użytkowania – 120 kg. Rama  nośna wykonana z rur stalowych 90x 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych
o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium.Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

 

 1. Wieża z dachem i zjeżdżalnią wejście po schodach x 2szt.

Urządzenie o wymiarach min.3,5m x 2m. Słupy nośne oraz belki poziome

 o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 100 mm, wykonane z drewna sosnowego klejonego lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią. Słupy  nośne  oraz  belki  poziome  połączone  ze  sobą  prostopadle  w  jednej  osi  poprzez  siodłowe  zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem. Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm. Podesty wykonane z desek ryflowanych  lub ze sklejki antypoślizgowej, wmontowane w podfrezowane zagłębienia poziomych belek stanowiących elementy konstrukcyjne. Schody wejściowe, zabiegowe wykonane ze stalowej konstrukcji malowanej proszkowo. Stopnice trójkątne wykonane ze sklejki antypoślizgowej. Barierki wykonane z płyt HPL, natomiast daszki ze sklejki laminowanej lub z HDPE. Zjeżdżalnia o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach malowanych proszkowo. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,10 m. Elementy metalowe malowane proszkowo lub cynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej.

 

 1. Huśtawka podwójna x3 szt

Siedzisko płaskie + siedzisko koszyk, Belki nośne 100x100 mm – drewno lite, belka pozioma, metalowe 80x80 mm – ocynkowane ogniwo, łańcuch atestowany – stal nierdzewna, kotwy stalowe – ocynkowane. Końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

 

 1. Sprężynowiec (kogut lub konik lub pies lub motor lub krokodyl.) x 2szt.

Korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE 19 mm, dwukolorowa. Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z bezpiecznym zakończeniem. Sprężyna stalowa malowana proszkowo 20 mm fi 200 mm, h-400 mm. Urządzenie posadowione w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu.

       

Wyciąg górny na słupie x 1szt

Urządzenie o wymiarach min. 1,4 x 0,7 m. Maksymalny ciężar użytkowania – 120 kg. Rama nośna wykonana z rur stalowych 130 x 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium. Siedziska wykonane z wysokiej jakości stali. Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego, NSK. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

 

 1. Siedzisko huśtawkowe gumowe koszyk x 1szt.

Siedzisko wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem, łańcuch ze stali cynkowanej 6 mm.

 

            Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania odpowiednich funkcji urządzeń w różnych zestawieniach i odpowiednich wymogów materiaowych.

            Przed montażem dostarczonych urządzeń Wykonawca opracuje i przedstawi (w 4 egz.) do zatwierdzenia niezbędną dokumentację projektową dotyczącą montażu urządzeń celem przedłożenia jej do właściwego organu i zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia montażu urządzeń.

                        Dla każdego z urządzeń należy zachować wymaganą strefę bezpieczeństwa wg wytycznych producenta oraz obowiązujących przepisów.

 

            Wymagania materiałowe i technologiczne odnośnie planowanych do montażu urządzeń:

 1. a) wszystkie urządzenia muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i posiadać wymagane certyfikaty jakości i bezpieczeństwa wydane przez upoważnione instytucje,
 2. b) wszystkie urządzenia powinny być bezpieczne i dostosowane do polskich warunków klimatycznych i odporne na próby zniszczenia,
 3. c) elementy otwarte zakończone zatyczkami wykonanymi z „trwałych materiałów”- zabezpieczone przed niepowołanym demontażem i zniszczeniem,
 4. d) zastosowanie ograniczników i amortyzatorów w celu zredukowania siły zderzeń elementów swobodnie opadających,
 5. e) łącznik: śruby, nakrętki podkładki – wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo nakrętki uzbrojone wkładką zabezpieczającą przed samo-odkręceniem,
 6. f) część opisowa naniesiona trwałą techniką (np. wykonane metodą sitodruku piktogramy i opisy) uniemożliwiająca zniszczenie i pozwalająca na ewentualne łatwe odtworzenie (np. zmycie, lub wymiana części opisowej). Nie dopuszcza się stosownia naklejek,
 7. g) wszystkie elementy stalowe (profile zamknięte, rury, blachy, itd.) pokryte warstwą cynku (galwanizacja ogniowa) i malowane podwójnie proszkowo, farbami poliestrowymi, np. w kolorze zielonym lub innym w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 8. h) farby użyte do wykończenia powierzchni stalowych powinny być przeznaczone do użytku zewnętrznego, odporne na korozje, działanie promieni słonecznych, zmiany temperatury i uszkodzenia mechaniczne,
 9. i) urządzenia fitness montowane będą do fundamentów – min 30 cm pod powierzchnią docelową,
 10. j) montaż urządzeń do fundamentów betonowych z betonu wodoszczelnego min B20 (mogą być w wersji wylewanej lub prefabrykowane) nastąpi w miejscach, które obecnie mają nawierzchnie trawiastą, w miejscu uzgodnionym w zatwierdzonym projekcie zagospodarowania,
 11. k) wszystkie urzadzenia muszą być bezobsługowe i zapewniać bezawaryjne i długotrwałe użytkowanie. Wykonawca gwarantuje dostępność każdej części zamiennej.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres
min. 2 lat.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 • 40 dni od dnia podpisania umowy.

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w zaproszeniu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kartę (opis) każdego z oferowanych urządzeń.       

Przedmiotowa karta (opis) musi zawierać co najmniej:

 • informację o parametrach urządzenia, potwierdzającą, iż dane urządzenie spełania wymagania (parametry) określone przez Zamawiającego,
 • wizualizację danego urządzenia (rysunek, zdjęcie itp.).

 

 • OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
 2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
 3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
 4. Sposób obliczenia ceny ofertowej:
  • Wszelkie wartości (kwoty) w ofercie winny uwzględniać całkowity koszt dotyczący wszystkich elementów, w tym koszty ich dostawy, montażu oraz konserwacji i serwisowania w okresie pierwszych 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego, a przy ich wycenie należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów,
  • W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia,
  • Suma wartości poszczególnych pozycji stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

 

 1. OCENA OFERT.
  1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. Kryteriów oceny ofert

1.1 Cena oferty – 100% (max 100 pkt)

 

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

 

 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Brody pok. 103 (Sekretariat) w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 12:00 na formularzu oferty,
 • Opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„OFERTA: Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”,

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu,
 • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-06-06
Data publikacji:2019-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:264