Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2019 i 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 „Wykonanie  remontów  cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2019 i 2020 r.”

Zamówienie podzielone na dwie części:

 

 • Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie  Gminy Brody
  w technologii recyklingu – z użyciem 30% materiału Inwestora (odzysk materiału
  z  nawierzchni przez Wykonawcę podczas prowadzonych prac) lub z dowozu.

Zamówienie obejmuje  następujące przewidywane ilości :

 

 • remont nawierzchni przy głębokości ubytku średnio  4cm – 400 m2

 

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach  i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

 

 • Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej i grysów.

 

 • przewidywana ilość – 300 m2

   

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach  i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

 

            Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
i opisanej kopercie.

            Oferty należy składać do 19.03.2019r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

 Wykonawca rozpocznie wykonywanie remontu wiosennego w ciągu 3 dni od dnia  przekazania  placu budowy. 

Zakres robót na poszczególnych drogach będzie ustalany sukcesywnie  w miarę postępu robót.

Zakończenie realizacji całości zamówienia – 30 listopada 2020 r.

 

 1. remont wiosenny - przewidywany termin zakończenia  -  15 maja 2019r. (2020r.)
 2. remonty bieżące - do  30 listopada 2020r.  – sukcesywnie według potrzeb  na zlecenie  Zamawiającego.

 

   

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2019-03-11
Data publikacji:2019-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:269