Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019

PB.6845.2.2019                                                                                                       Brody dn.07.03.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Lp.
Nr działki
 Pow. w ha
Opis nieruchomości położenie
 
Przeznaczenie w planie miejscowym
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w zł  i termin wnoszenia opłat
Nr księgi wieczystej
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
1
877
 0,2700
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Krynkach w pobliżu
ul. Polnej
 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27.11.2009 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako tereny zieleni naturalnej - ZN
 82,20 zł
 Czynsz zwolniony
 z podatku VAT
 Czynsz roczny płatny
w terminie do 15 czerwca każdego roku.
 KI1H/00003341/6
 Dzierżawa z przeznaczeniem pod uprawy rolne
 
UWAGA:
1.Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
2.Podania – oferty  należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3.
3.Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.
4.Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 11.03.2019 r. do dnia 01.04.2019 r., a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl. i www.bip.brody.info.pl.
Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w  prasie lokalnej.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2019-03-11
Data publikacji:2019-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Renata Białek
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:261