Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2019

WÓJT GMINY BRODY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w użyczenie następujące nieruchomości:

Lp
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
Cel użyczenia
Termin użyczenia
Nr księgi wieczystej
Obręb
Nr działki
1
KI1H/00019120/6
0003 Brody
178/1
2,3400 ha
Część działki urządzona jako kompleks sportowy przy ul. Sportowej
Zgodnie z MPZP: Usługi sportu
Na prowadzenie działalności statutowej Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach
10 lat
2
KI1H/00033552/7
0008 Kuczów
277
0,0558 ha
Część działki zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej przy ul. Wysokiej 118
Zgodnie z SUiKZP nieruchomości są położone w strefie koncentracji usług publicznych i centrotwórczych o znaczeniu lokalnym
 
3
KI1H/00026161/7
0009 Lipie
113/4
1,4200 ha
Działka z urządzonym boiskiem sportowym przy ul. Podłaziska
4
KI1H/00022468/1
0002 Bór Kunowski
401/2
400/1
0,4125 ha
Działki z urządzonym boiskiem sportowym przy ul. 4-go Lipca
5
KI1H/00025259/4
0014 Staw Kunowski
881/4
0,8662 ha
Działka z urządzonym boiskiem sportowym przy ul. Klonowej
Zgodnie z SUiKZP nieruchomość jest położona w strefie zieleni naturalnej
6
KI1H/00002859/3
0003 Brody
273
344 m2 – powierzchnia lokalu
Lokal użytkowy w budynku OSP Brody przy ul. Radomskiej 34
Zgodnie z MPZP: Usługi nieuciążliwe i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
7
KI1H/00046548/0
0015 Styków
269/3
185 m2 – powierzchnia lokalu
Lokal użytkowy w budynku OSP Styków przy ul. Świętokrzyskiej 25
Zgodnie z MPZP: Zabudowa usług publicznych
8
KI1H/00022469/8
0007 Krynki
373/2
182 m2 – powierzchnia lokalu
Lokal użytkowy w budynku OSP Krynki przy ul. Długiej 1
Zgodnie z MPZP: Usługi publiczne

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni – od 04.03.2019 r. do 25.03.2019 r.

 Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2019-03-04
Data publikacji:2019-03-04
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:243