Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

11 lutego 2019

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 11.02.2019 r. do dnia 13.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 175 o pow. 0,50 ha, nr 176 o pow. 0,32 ha, nr 356 o pow. 0,20 ha i nr 357 o pow. 0,04 ha, położonych w miejscowości Bór Kunowski (obręb 0002), gmina Brody.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole mogą w w/w terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do Wójta Gminy Brody.

Informacja w pok. 209 II p. Urzędu Gminy w Brodach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2019-02-11
Data publikacji:2019-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Anna Lasek
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:132