Jesteś tutaj: Start / Obwieszczenia / Obwieszczenie

Obwieszczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 grudnia 2018

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody, Lubienia oraz Budy Brodzkie, gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 19 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.11.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na działkach:

- obręb Brody, gmina Brody na działkach o numerach ewid.: 422/1 i 1239/1,

- obręb Lubienia, gmina Brody na działkach o numerach ewid.: 151/1202, 790, 151/1201, 153/1200,

- obręb Budy Brodzkie, gmina Brody na działkach o numerach ewid.: 113/1, 115/1, 117/1, 119/1, 121/1.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Brody, ul. S. Staszica 3, 27-230 Brody.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia, Budy Brodzkie, Brody

Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2018-12-24
Data publikacji:2018-12-24
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Kisiel
Osoba wprowadzająca dokument:Adrian Kisiel
Liczba odwiedzin:81