Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Odwołanie przetargu

12 grudnia 2018

Brody dnia 12.12.2018 r.

PB.6840.2.2018

 ODWOŁANIE PRZETARGU

 WÓJT GMINY BRODY

informuje, że na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), Zarządzeniem Nr 206/2018 z dnia 12.12.2018 r.

  1. Odwołuję pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 14.12.2018 r na godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala konferencyjna na parterze, dotyczący sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w STYKOWIE przy ul. Starotorze, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 0015 Styków, jako działka nr 2/18 o powierzchni 0,2485 ha, dla której Sąd Rejonowy Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00019711/6, ogłoszony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Brody nr 187/2018 z dnia 05.11.2018 r.

2. Przyczyną odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego są nowe zamierzenia inwestycyjne Gminy Brody w obrębie terenu obejmującego przedmiotową nieruchomość oraz konieczność aktualizacji wartości nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących odwołania przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami – pokój nr 209, tel. (041) 271-12-31 wew. 220

WÓJT GMINY BRODY

                                                                                                                Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt gminy Brody
Data utworzenia:2018-12-12
Data publikacji:2018-12-12
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:304