Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Styków ul. Polna

19 listopada 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Styków ul. Polna”

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych Fi 90 o długości 198mb przy ul. Polnej w miejscowości Styków

Szczegółowy zakres prac zawiera załączony przedmiar robót. 

 

            Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
i opisanej kopercie.

            Oferty należy składać do 26.11.2018r do godz. 1500 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia  przekazania  placu budowy. 

Zakończenie realizacji  zamówienia – 20 grudnia  2018r.

 

 Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-11-19
Data publikacji:2018-11-19
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:364