ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2018

ZOŚ.6233.03.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Urząd Gminy w Brodach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: załadunku, transporcie odpadów zawierających azbest i zdeponowanie ich na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów w ilości: ok. 170 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana powyżej ilość została podana szacunkowo i możliwe jest odchylenie od podanej ilości odpadów.

Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje:

  1. Cena za usunięcie 1 Mg odpadów zawierających azbest powinna obejmować koszt pakowania, załadunku, transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku.
  2. Szacowana ilość odpadów planowana do usunięcia do 31.10.2018r. wynosi ok.170 Mg.

Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel. 41 271 13 40 wew. 217 e-mail: srodowisko@brody.info.pl

Wartość w/w usługi należy podać na załączonym wzorze oferty. Oferty na wykonanie usługi należy składać do 31.01.2018r. do godz. 10:00 Zamawiający podpisze umowę na wykonanie zadania z oferentem, który przedstawi najniższą ofertę.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2018-01-12
Data publikacji:2018-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Michał Karwacki
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:299