Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 20 września 2018r.

27 września 2018

Obwieszczenie

Wójta Gminy Brody

z dnia 20 września 2018r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 754 ze zm.) oraz Uchwały  Nr IV/28/18 Rady Gminy w Brodach z  dnia 28 marca 2018  r. w sprawie podziału gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Adamów

Szkoła Podstawowa w Adamowie,

Adamów ul. Kościelna 2

2

Cześć sołectwa Brody - ulice: Apteczna, Borówkowa, Graniczna, Jagodowa,  Jarzębinowa, Jaśminowa, Leszczynowa, Lipowa, Nadrzeczna, Nad Torami, Na Stoku,  Nowa, Parkowa, Polna, Południowa, Radomska, Relaksowa, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Stanisława Staszica, Starachowicka, Świerkowa, Wójtowska, Zielna

Urząd Gminy w Brodach

Brody ul. Staszica 3

3

Cześć sołectwa Brody -  ulice:  Akacjowa, Leśna, Piaskowa, Podgórze, Stoczki, Szkolna, Tatrzańska

Szkoła Podstawowa w Brodach

Brody ul. Szkolna 77

4

Sołectwo Dziurów

Szkoła Podstawowa w Dziurowie

Dziurów ul.  Słoneczna 1

5

Sołectwo Kuczów

Klub Rolnika w Kuczowie

Kuczów ul. Wysoka 118

6

Sołectwo Lipie

Szkoła Podstawowa w Lipiu

Lipie ul. Starachowicka 84

7

Sołectwo Lubienia

Szkoła Podstawowa w Lubieni

Lubienia ul. Iłżecka 20  

8

Sołectwa: Budy Brodzkie, Młynek, Przymiarki

Szkoła Podstawowa w Lubieni

Lubienia ul. Iłżecka 20  

9

Sołectwo Ruda

Szkoła Podstawowa w Rudzie

Ruda ul. Widok 1

10

Sołectwa: Bór Kunowski, Rudnik, Staw Kunowski

Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim

Staw Kunowski ul. Szkolna 6

11

Sołectwa: Styków, Jabłonna

Szkoła Podstawowa w Stykowie

Styków ul.  Świętokrzyska 22

12

Sołectwo Krynki

Remiza Strażacka w Krynkach

Krynki ul. Długa 1

 

  - obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 12 października 2018r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Brody o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić do Komisarza Wyborczego w Kielcach IV najpóźniej do dnia 8 października 2018r.

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. (niedziela)  od godz. 7.00 do godz. 21.00.

 

                                                                                                                                                                

Wójt Gminy Brody

(-) Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-09-27
Data publikacji:2018-09-27
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Zięba
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:434