Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Ogłoszenie

5 lipca 2018

 

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach adres : ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce; ( KRS : 0000079984) ; na realizację zadania pod nazwą: „Wędkarstwo rzutowe – udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego – II etap”. Do dnia 13 lipca 2018r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

 

 

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 02.07.2018r. Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 4 000 zł.

Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.

Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody
ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-07-05
Data publikacji:2018-07-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Zięba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Zięba
Liczba odwiedzin:86