Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Spokojnej w Dziurowie na długości ok. 100mb polegająca m.in. na wykonaniu robót ziemnych oraz nawierzchni tłuczniowej.

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót. 

 

            Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
i opisanej kopercie.

            Oferty należy składać do 04.07.2018r do godz. 1200 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia  przekazania  placu budowy. 

Zakończenie realizacji  zamówienia – 14 sierpnia  2018r.

 

Wójt Gminy Brody

  Marzena Bernat

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-06-26
Data publikacji:2018-06-26
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:269