Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

8 czerwca 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Spokojnej w Dziurowie na długości ok. 100mb polegająca m.in. na wykonaniu robót ziemnych oraz nawierzchni tłuczniowej.

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót. 

 

            Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
i opisanej kopercie.

            Oferty należy składać do 18.06.2018r do godz. 1200 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia  przekazania  placu budowy. 

Zakończenie realizacji  zamówienia – 14 sierpnia  2018r.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-06-08
Data publikacji:2018-06-08
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:384