Opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na: 

Opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami

 

  1. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami dla Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO WŚ na lata 2014–2020 dla projektu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20

Wykonawca zobowiązany jest również do zaprezentowania i omówienia opracowanego studium z Inwestorem.

  1. Termin wykonania.

- w terminie do 04.11.2020r.

 

  1. Przygotowanie oferty

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
i opisanej kopercie:

„OFERTA na Opracowanie studium wykonalności”.

 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty  związane z wykonaniem zamówienia.

Oferty należy składać do 16.10.2020r do godz. 1000 w UG Brody ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody – Biuro Obsługi Mieszkańca (parter) lub na adres inwestycje@brody.info.pl                                                                                        

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2020-10-08
Data publikacji:2020-10-08
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kwiecień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:100