INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2020

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U.z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Brody obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

-Nr 1, wliczbie 2,

-Nr 2, wliczbie 3,

-Nr 3, wliczbie 1,

-Nr 4, wliczbie 3,

-Nr 5, wliczbie 3,

-Nr 6, wliczbie 3,

-Nr 7, wliczbie 6,

-Nr 8, wliczbie 6,

-Nr 9, wliczbie 3,

-Nr 10, wliczbie 4,

-Nr 11, wliczbie 5,

-Nr 12, wliczbie 5.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00w siedzibie Urzędu Gminy Brody.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Kielcach IV

/-/ Piotr Świerczyński

 

Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, oraz w związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez niektóre urzędy gmin, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacyjny@brody.info.pl.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Natomiast oryginały zgłoszeń należy przesłać do właściwego urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2020-04-16
Data publikacji:2020-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:83

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-04-16 11:00:14Łukasz WzorekAktualizacja danychINFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r.