Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacje o stanie mienia gminy lata 2012-2016

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Informacje o stanie mienia gminy lata 2012-2016

Opinie RIO z lat 2008-2016

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Opinie RIO z lat 2008-2016

Sprawozdania finansowe z lat 2006-2017

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Sprawozdania finansowe z lat 2006-2017

Budżety Gminy Bordy z lat 2008-2017

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Budżety Gminy Bordy z lat 2008-2017

Zarządzenia Wójta Gminy Brody z lat 2003-2017

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenia Wójta Gminy Brody z lat 2003-2017

Uchwały Rady Gminy Brody z lat 2003-2017

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwały Rady Gminy Brody z lat 2003-2017

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubieni

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubieni

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie

Sołtysi kadencji 2015 - 2019

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Sołtysi kadencji 2015 - 2019

Protokoły z Sesji Rady Gminy w Brodach z 2018 roku.

Protokół Nr III/2018 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brody odbytej dnia 09 marca 2018 roku o godz.14:00 w lokalu Urzędu Gminy Brody zwołanej na wniosek Wójta Gminy Brody w celu podjęcia uchwał.

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Protokoły z Sesji Rady Gminy w Brodach z 2018 roku.

Protokoły z Sesji Rady Gminy w Brodach od 2006 roku do 2017 roku.

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Protokoły z Sesji Rady Gminy w Brodach od 2006 roku do 2017 roku.