Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr99/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12.06.2018 roku

Zarządzenie Nr99/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12.06.2018 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr99/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12.06.2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 98 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.06.2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 98 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.06.2018r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 98 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.06.2018r.

Zarządzenie Nr97/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 7 czerwca 2018 roku

Zarządzenie Nr97/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia należności za najem lokalu w Lubieni

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr97/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 7 czerwca 2018 roku

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 roku

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 95/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.06.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 95/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.06.2018 r. w sprawie Planu Obrony Cywilnej

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 95/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.06.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 93 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 01 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 93 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji dokumentów  aplikacyjnych

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 93 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 01 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2017r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków na 2018 rok między jednostkami organizacyjnymi

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 91/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

Sprawozdania Finansowe za 2018 rok II kwartał

23 lipca 2018
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za 2018 rok II kwartał

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

23 lipca 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

17 lipca 2018
Czytaj więcej o: dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

Sesja NrVII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

16 lipca 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrVII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach oraz części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań pn:

  1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
  2. Zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
16 lipca 2018
Czytaj więcej o: 1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach oraz części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Ogłoszenie nr 589050-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek”.

12 lipca 2018
Czytaj więcej o: Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 09.07.2018 r. do dnia 08.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody wykłada się do publicznego wglądu protokoły przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa oraz mienia znajdującego się we władaniu samoistnym Gminy Brody,

9 lipca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna.

Konkurs ogłoszony jest na podstawie

    1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2018.450 t.j.),

    1. art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018.603 t.j.)

    2. uchwały Nr V/33/2018r. Rady Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzeni dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

    3. uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

6 lipca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie