Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - BRODY 619, 648 i 649

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

zawiadamia się

2 lutego 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - BRODY 619, 648 i 649

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - LUBIENIA 559

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

2 lutego 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - LUBIENIA 559

Obwieszcznie Wójta Gminy Brody z dnia 02.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

WÓJT GMINY BRODY

2 lutego 2018
Czytaj więcej o: Obwieszcznie Wójta Gminy Brody z dnia 02.02.2018 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - RUDNIK 38 i 39

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

zawiadamia się

2 lutego 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - RUDNIK 38 i 39

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - RUDA 505

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

zawiadamia się

2 lutego 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - RUDA 505

WYKAZ: PB.6845.2.2018

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

29 stycznia 2018
Czytaj więcej o: WYKAZ: PB.6845.2.2018

Ogłoszenie: "PB.6840.2.2018"

"Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości KRYNKI przy ul. Polnej, gmina Brody, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą".

29 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie: "PB.6840.2.2018"

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalistyczny (ratowniczo-gaśniczy) marki STAR P244.

 

23 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego

Plan postępowań o udzielenia zamówień jakie Gmina Brody przewiduje przeprowadzić w 2018 roku

18 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenia zamówień jakie Gmina Brody przewiduje przeprowadzić w 2018 roku

Obwieszcznie Wójta Gminy Brody z dnia 18.01.2018 r.

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

WÓJT GMINY BRODY

18 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszcznie Wójta Gminy Brody z dnia 18.01.2018 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 stycznia 2018r.

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

zawiadamia się

18 stycznia 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 stycznia 2018r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ”

18 stycznia 2018
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

WYKAZ: PB.6845.1.2018

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: WYKAZ: PB.6845.1.2018

Ogłoszenie: "PB.6840.1.218"

„Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości BRODY ul. Piaskowa, gmina Brody, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą”.

 

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie: "PB.6840.1.218"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”.

ZOŚ.6233.03.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Urząd Gminy w Brodach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: załadunku, transporcie odpadów zawierających azbest i zdeponowanie ich na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów w ilości: ok. 170 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana powyżej ilość została podana szacunkowo i możliwe jest odchylenie od podanej ilości odpadów.

12 stycznia 2018
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”.

Ogłoszenie

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną” adres: ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody na realizację zadania pod nazwą:
„Nauka umiejętności scenicznych, śpiewu i tańca ludowego”. Do dnia 18 stycznia 2018r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

10 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2018r

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

10 stycznia 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2018r

Plany, programy, regulaminy, strategie opracowywane przed 2018r.

29 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Plany, programy, regulaminy, strategie opracowywane przed 2018r.

Wybory przeprowadzane na terenie Gminy Brody w latach 2010-2017.

29 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Wybory przeprowadzane na terenie Gminy Brody w latach 2010-2017.

Ogłoszenia o prowadzonych konkurach i naborach na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Brodach oraz jednostkach podległy w latach 2010-2017

29 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenia o prowadzonych konkurach i naborach na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Brodach oraz jednostkach podległy w latach 2010-2017

Dokumenty kontroli z lat 2010-2017

29 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Dokumenty kontroli z lat 2010-2017