Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 70 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 70 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko referenta ds. planowania przestrzennego

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 70 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr69/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr69/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr69/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr68/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr68/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr68/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr67 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr67 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018r.

Zarządzenie Nr66/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr66/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr66/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr65/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr65/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Brody

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr65/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 25 kwietnia 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 25 kwietnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 07.12.2017 r. dot. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2018 r.

Zarządzenie Nr 62 /2018 Brody Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 62 /2018 Brody Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2009 Wójta Gminy Brody z dn. 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Brody

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 62 /2018 Brody Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2017 rok

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2017 rok

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18.04.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18.04.2018 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Poprzecznej.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18.04.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr56/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr56/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia o rozwoju systemu intytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestepstwem i świadkom orz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestepstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestepstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbednych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestepstwa (Program I Priorytet III B)

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr56/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Sesja NrVI/18 z dnia 25 maja 2018 roku

15 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrVI/18 z dnia 25 maja 2018 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2018 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

12 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Pomoc społeczna poprzez pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 20 czerwca 2018r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

12 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej

WÓJT GMINY BRODY
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
 (t. j. Dz. U. z 2004 r., poz. 1490)
O G Ł A S Z A
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej
11 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej

Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów”

8 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Brody

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz. 788),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Brody

od dnia 08.06.2018 do dnia 07.08.2018 r.,    

w siedzibie Urzędu Gminy Brody, Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój nr 202, piętro II, w godzinach pracy Urzędu (pon. 8:00 – 16:00, wt. - pt. 7:15 – 15:15).

8 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Brody