Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAKUP 1 NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4X4 WYPOSAŻONEGO W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF DLA OSP KRYNKI

Ogłoszenie nr 646487-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.

Gmina Brody: ZAKUP 1 NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4X4 WYPOSAŻONEGO W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF DLA OSP KRYNKI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

9 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZAKUP 1 NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4X4 WYPOSAŻONEGO W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF DLA OSP KRYNKI

Sesja NrXII/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 07 listopada 2018 roku

Uchwała Nr XII/74/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 07 listopada 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/68/18 Rady Gminy w Brodach w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody

9 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrXII/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 07 listopada 2018 roku

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonie 2018-2019

Ogłoszenie nr 645463-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

 

Gmina Brody: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonie 2018-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

7 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonie 2018-2019

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2019-2020

Ogłoszenie nr 644923-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

Gmina Brody: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2019-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

6 listopada 2018
Czytaj więcej o: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2019-2020

Klauzula - Monitoring

5 listopada 2018
Czytaj więcej o: Klauzula - Monitoring

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Brody.

5 listopada 2018
Czytaj więcej o: Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Brody.

Uchwała NrXI/68/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 października 2018r.

Uchwała NrXI/68/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody

30 października 2018
Czytaj więcej o: Uchwała NrXI/68/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 października 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 163/2018 WÓJTA GMINY BRODY 3 z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 163/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 163/2018 WÓJTA GMINY BRODY 3 z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 162/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 162/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 162/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 161/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 161/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 161/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 24 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 24 września 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

30 października 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 24 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 159 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 159 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji w sprawie oceny ofert i wyboru Wykonawcy dla projektu grantowego pn. „Z komputerem na TY"

30 października 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 159 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 158/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 158/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 września 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

30 października 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 158/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 września 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 156/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 156/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 156/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 155/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 155/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 155/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 154/2018 WÓJTA CMiNY BRODY z dnia 14 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 154/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 września 2018 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 154/2018 WÓJTA CMiNY BRODY z dnia 14 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 153/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 13 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 153/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 153/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 13 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 152/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 152/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2018 roku w spawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków sołectw składanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019

30 października 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 152/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 151 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 151 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2009 Wójta Gminy Brody z dn. 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Brody

30 października 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 151 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 150/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.09.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 150/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.09.2018 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Starotorze, gmina Brody, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny netto do sprzedaży.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 150/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.09.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 149/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 września 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 149/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 września 2018r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu GMINY BRODY na 2019 rok

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 149/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 września 2018r.