Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 lutego 2019 r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska.

1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy  w Brodach.

Pełny etat

 

2. Wymagania niezbędne (formalne):

  • obywatelstwo polskie,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie zawodowe min.2 lata wskazane w administracji samorządowej
7 lutego 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 lutego 2019 r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska.

Ogłoszenie o przetragu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

 

Wójt Gminy Brody
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Lubieni ul. Wschodnia 2

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 38,00m2, składa się z trzech pomieszczeń i korytarzyka w podpiwniczeniu budynku.

Lokal znajdujący się w podpiwniczeniach budynku należącego do Gminy Brody w Lubieni ul. Wschodnia 2, ozn. księgą wieczystą Kw KI1H/00024425/2, na działce nr ewid. 490/4.
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dotychczasowe przeznaczenie: działalność usługowa.
Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa.
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym  zakresie i na swój koszt wg zgłoszenia właściciela lokalu.
Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym Urzędu Gminy w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.
Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony, nie będą w żaden sposób refundowane.

 

 

6 lutego 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetragu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

Rozbiórka budynku socjalno- administracyjnego typu „Zębiec”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

„Rozbiórka budynku socjalno- administracyjnego typu „Zębiec”

(biurowiec dla 120 osób)”

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Rozbiórka budynku socjalno- administracyjnego typu „Zębiec”

Janusz Adamus - Przewodniczący Rady Gminy w Brodach

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Janusz Adamus - Przewodniczący Rady Gminy w Brodach

Tomasz Budzyń Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Brodach.

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Tomasz Budzyń Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Brodach.

Andrzej Jagieła - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Andrzej Jagieła - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Piotr Kosmala Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Piotr Kosmala Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa

Wojciech Janiec - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Wojciech Janiec - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Leszek Sarna - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Leszek Sarna - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Bonia

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Jadwiga Bonia

Beata Szustak

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Beata Szustak

Dariusz Łodej

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Dariusz Łodej

Jerzy Banasik

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Jerzy Banasik

Marek Michalczewski

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Marek Michalczewski

Marta Prokop

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Marta Prokop

Roch Kudelski

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Roch Kudelski

Aneta Kutera

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Aneta Kutera

Sesja nrI/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2019 roku

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Sesja nrI/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2019 roku

Budżet Gminy Brody na 2019 rok

22 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Budżet Gminy Brody na 2019 rok

Sesja NrXVI/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 roku

21 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrXVI/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 roku

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2019

z dnia 14.01.2019 r.

 

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2004 r., poz. 1490)

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

21 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Informacja o spisie wyborców

 

Brody, 14.01.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.754 z późn.zm)


Wójt Gminy Brody


zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1 zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.


Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Brody, w pokoju nr 6, w terminie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 28 stycznia 2019 r. w godzinach pracy urzędu, tj. pn. 8.00 do 16.00 , wt. -pt. 7.15 do 15.15 na pisemny wniosek wyborcy.

 

Wójt Gminy Brody
/-/ Marzena Bernat

 

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o spisie wyborców