Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

23 lipca 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

17 lipca 2018
Czytaj więcej o: dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

Sesja NrVII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

16 lipca 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrVII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach oraz części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań pn:

  1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
  2. Zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
16 lipca 2018
Czytaj więcej o: 1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach oraz części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Ogłoszenie nr 589050-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek”.

12 lipca 2018
Czytaj więcej o: Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 09.07.2018 r. do dnia 08.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody wykłada się do publicznego wglądu protokoły przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa oraz mienia znajdującego się we władaniu samoistnym Gminy Brody,

9 lipca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna.

Konkurs ogłoszony jest na podstawie

    1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2018.450 t.j.),

    1. art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018.603 t.j.)

    2. uchwały Nr V/33/2018r. Rady Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzeni dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

    3. uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

6 lipca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie

Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków w km od 0+000 do 0+824

Ogłoszenie nr 583576-N-2018 z dnia 2018-07-04 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków w km od 0+000 do 0+824
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

4 lipca 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków w km od 0+000 do 0+824

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

28 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek”.

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów”

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

Wniosek o podział nieruchomości

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Wniosek o podział nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.05.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.05.2018 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Krynkach.

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.05.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 87/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 87/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 87/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 86/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23.05.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. świętokrzyskiej, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny do sprzedaży.

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 85/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23.05.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr84/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr84/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr84/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 83/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 maja 2018 roku

Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 maja 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 maja 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 81/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15.05.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie w pobliżu ul. Poprzecznej, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny do sprzedaży.

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 81/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15.05.2018 r.