Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ”

18 stycznia 2018
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

WYKAZ: PB.6845.1.2018

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: WYKAZ: PB.6845.1.2018

Ogłoszenie: "PB.6840.1.218"

„Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości BRODY ul. Piaskowa, gmina Brody, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą”.

 

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie: "PB.6840.1.218"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”.

ZOŚ.6233.03.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Urząd Gminy w Brodach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: załadunku, transporcie odpadów zawierających azbest i zdeponowanie ich na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów w ilości: ok. 170 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana powyżej ilość została podana szacunkowo i możliwe jest odchylenie od podanej ilości odpadów.

12 stycznia 2018
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”.

Ogłoszenie

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną” adres: ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody na realizację zadania pod nazwą:
„Nauka umiejętności scenicznych, śpiewu i tańca ludowego”. Do dnia 18 stycznia 2018r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

10 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2018r

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

10 stycznia 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2018r

Plany, programy, regulaminy, strategie opracowywane przed 2018r.

29 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Plany, programy, regulaminy, strategie opracowywane przed 2018r.

Wybory przeprowadzane na terenie Gminy Brody w latach 2010-2017.

29 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Wybory przeprowadzane na terenie Gminy Brody w latach 2010-2017.

Ogłoszenia o prowadzonych konkurach i naborach na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Brodach oraz jednostkach podległy w latach 2010-2017

29 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenia o prowadzonych konkurach i naborach na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Brodach oraz jednostkach podległy w latach 2010-2017

Dokumenty kontroli z lat 2010-2017

29 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Dokumenty kontroli z lat 2010-2017

Informacje o stanie mienia gminy lata 2012-2016

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Informacje o stanie mienia gminy lata 2012-2016

Opinie RIO z lat 2008-2016

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Opinie RIO z lat 2008-2016

Sprawozdania finansowe z lat 2006-2017

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Sprawozdania finansowe z lat 2006-2017

Budżety Gminy Bordy z lat 2008-2017

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Budżety Gminy Bordy z lat 2008-2017

Zarządzenia Wójta Gminy Brody z lat 2003-2017

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenia Wójta Gminy Brody z lat 2003-2017

Uchwały Rady Gminy Brody z lat 2003-2017

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwały Rady Gminy Brody z lat 2003-2017

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie