Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZARZĄDZENIE Nr 199/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 199/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 198/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 198/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 198/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 197/2018 WOJTA GMINY BRODY Z dnia 21 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 197/2018 WOJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 197/2018 WOJTA GMINY BRODY Z dnia 21 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 196/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z dnia 21 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 196/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 196/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z dnia 21 listopada 2018 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 23/2 i 47/2 w Lubieni

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 23/2 o pow. 0,30 ha i nr 47/2 o pow. 0,1947 ha, położonych w miejscowości Lubienia (obręb 0010), gmina Brody.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 23/2 i 47/2 w Lubieni

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 10 i 17/4 w Dziurowie

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)                                                      

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 10 o pow.  0,08 ha i nr 17/4 o pow. 0,02 ha, położonych w miejscowości Dziurów (obręb 0005), gmina Brody.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 10 i 17/4 w Dziurowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/2 w Dziurowie

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 247/2 o pow. 0,04 ha, położonej w miejscowości Dziurów (obręb 0005), gmina Brody.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/2 w Dziurowie

ZARZĄDZENIE Nr 195/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 195/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach.

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 195/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 listopada 2018r.

Zarządzenie Nr 194/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr 194/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 194/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr 193/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13.11.2018 roku

Zarządzenie Nr 193/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13.11.2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 193/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13.11.2018 roku

Zarządzenie Nr192/2018 Wójta Gminy Brody z 13 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr192/2018 Wójta Gminy Brody z 13 listopada 2018 roku w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr192/2018 Wójta Gminy Brody z 13 listopada 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 191/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 191/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „ Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 191/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 listopada 2018r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: ZOŚ.6140.56.2018

ZOŚ.6140.56.2018                                                                                   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy w Brodach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi  odłowu i zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom oraz odbioru i unieszkodliwienia (utylizacji) zwłok zwierząt z terenu gminy Brody na rok 2019.

 

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: ZOŚ.6140.56.2018

ZARZĄDZENIE Nr 191/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 191/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2019 rok.

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 191/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 190/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 190/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY BRODY na lata 2019-2028.

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 190/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 189/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 189/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 189/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 188/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.11.2018 roku

Zarządzenie Nr 188/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.11.2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 188/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.11.2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 187/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05.11.2018 r

ZARZĄDZENIE NR 187/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05.11.2018 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Starotorze, gmina Brody.

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 187/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05.11.2018 r

Zarządzenie Nr186/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 02 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr186/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 02 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr186/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 02 listopada 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 185/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 185/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 185/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 184/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 184/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 184/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 183/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 31.10.2018r.

Zarządzenie Nr 183/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 31.10.2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 183/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 31.10.2018r.