Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 na działce numer ewidencyjny 1062/1 ul. Henryk w miejscowości Lubienia, gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.08.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 na działce numer ewidencyjny 1062/1 ul. Henryk w miejscowości Lubienia, gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach reprezentowany przez Pana Kamila Cieślę.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Brody

/-/ Jan Kosiela

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lipie,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

8 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Sprawozdania Finansowe za 2019 rok II kwartał

6 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za 2019 rok II kwartał

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Łącznej w miejscowości Kuczów na działkach nr ew. 315/1, 315/2, 313/1, gmina Brody.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 31 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Łącznej w miejscowości Kuczów na działkach nr ew. 315/1, 315/2, 313/1, gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez Gminy Brody działającej przez pełnomocnika Pana Michała Gajewskiego.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.  Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Kuczów,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

31 lipca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

ZARZĄDZENIE Nr 90/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 czerwca 2019r.

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 90/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 czerwca 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 89/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 czerwca 2019 r.

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 89/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Nr88/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 28.06.2019 roku

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr88/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 28.06.2019 roku

Zarządzenie Nr87/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 26 czerwca 2019 roku

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr87/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 26 czerwca 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19.06.2019 r.

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 86/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 85/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 18 czerwca 2019r.

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 85/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 18 czerwca 2019r.

Zarządzenie Nr 84 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 18 czerwca 2019 r.

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 84 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 18 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 13.06.2019 r.

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 83/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 13.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 13.06.2019 r.

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 13.06.2019 r.

Zarządzenie Nr81/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13 czerwca 2019 roku

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr81/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Nr80/20189 Wójta Gminy Brody z dnia 11 czerwca 2019 roku

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr80/20189 Wójta Gminy Brody z dnia 11 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Nr79/2019 Wójta Gminy Brody z 11 czerwca 2019 roku

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr79/2019 Wójta Gminy Brody z 11 czerwca 2019 roku

Bożena Kozłowska - Zastępaca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: Bożena Kozłowska - Zastępaca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach

Elżbieta Rozwadowska - Zastępca Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: Elżbieta Rozwadowska - Zastępca Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

Wioletta Kwiecień - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: Wioletta Kwiecień - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Krystyna Kasica - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: Krystyna Kasica - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

Zarządzenie Nr 78 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Nr 78 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 78 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2019 r.

Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 czerwca 2019 r.

Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy Brody

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2019 roku

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2019 roku