Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Iwona Frolovs - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Iwona Frolovs - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu

Krystyna Łęcka - GOPS - starszy pracownik socjalny

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Krystyna Łęcka - GOPS - starszy pracownik socjalny

Beata Szustak - GOPS - pracownik socjalny

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Beata Szustak - GOPS - pracownik socjalny

Anna Stachuczy - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Anna Stachuczy - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.

Dorota Grudnicka-Glina - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Dorota Grudnicka-Glina - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

Ewa Stawiarska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Ewa Stawiarska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie

Grzegorz Księżak - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Grzegorz Księżak - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach

Halina Turek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Halina Turek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

Martyna Kutera - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Martyna Kutera - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

Nina Milanowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brodach

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Nina Milanowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brodach

Sławomir Leśniewski - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Sławomir Leśniewski - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni

Teresa Szymczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Adamowie.

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Teresa Szymczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Adamowie.

Tomasz Margula - Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Tomasz Margula - Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody

Jan Kosiela - Sekretarz Gminy Brody

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Jan Kosiela - Sekretarz Gminy Brody

Dorota Zofia Dyka - Skarbnik Gminy Brody

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Dorota Zofia Dyka - Skarbnik Gminy Brody

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

 

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie, ul. Świętokrzyska 22, 27-230 Brody.

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 3, § 6 oraz w § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1597.).

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r.

Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”.

4 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw

Wojciech Janiec

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Wojciech Janiec

Tomasz Budzyń

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Tomasz Budzyń

Tadeusz Bernaciak

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Tadeusz Bernaciak