Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń odroczeń łub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł w 2019 r. (art 37 ust. 1 pkt.

29 maja 2020
Czytaj więcej o: Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń odroczeń łub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł w 2019 r. (art 37 ust. 1 pkt.

Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa - I etap

Ogłoszenie nr 544893-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

28 maja 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa - I etap

Decyzja Starosty Starachowickiego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.56.2020

27 maja 2020
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Starachowickiego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Starachowickiego  GNOŚ.6820.54.2020

27 maja 2020
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem

Ogłoszenie nr 543824-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem

Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr77/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 maja 2020r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2019 rok

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr76/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2019 rok

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr75/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 70 /2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Brody

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 66 /2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 65/1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr65/1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020r.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 65/1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15 kwietnia 2020 r.