Opinie RIO
   Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uchwała Nr 80/II/2016 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 września 2016 roku Łukasz Wzorek 147
2 Uchwała Nr 70/11/2016 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2016 roku Łukasz Wzorek 120
3 Uchwała Nr 23/1/2016 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11.04.2016 roku Łukasz Wzorek 111
4 Uchwała Nr 48/I/2015 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2015 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Łukasz Wzorek 102
5 Uchwała Nr 105/II/2015 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2020 Gminy Brody. Łukasz Wzorek 129
6 Uchwała Nr 104/II//2015 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2016 rok. Łukasz Wzorek 161
7 Uchwała Nr 78/II/2015 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 września 2015r. Łukasz Wzorek 167
8 Uchwała Nr 48/I/2015 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2015 r. Łukasz Wzorek 233
9 Uchwała Nr 43/1/2015 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28.04.2015 Łukasz Wzorek 214
10 Uchwała Nr 101/II/2014 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2014 roku Łukasz Wzorek 217
11 Uchwała Nr 100/II/2014 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2014 roku Łukasz Wzorek 222
12 Uchwala Nr 88/II/2014 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 październiak 2014 roku. Łukasz Wzorek 208
13 Uchwala Nr 32/I/2014 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08.04.2014 roku. Łukasz Wzorek 255
14 Uchwała Nr 10/I/2014 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brody. Łukasz Wzorek 285
15 Uchwała Nr 119/II/2013 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 Gminy Brody. Łukasz Wzorek 240
16 Uchwała Nr 118/II/2013 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014r. Łukasz Wzorek 268
17 Uchwała Nr 76/II/2013 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 września 2013 r. w sprawie opinii o przebieguwykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2013r. Łukasz Wzorek 286
18 Uchwała Nr 54/I/2013 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Brody. Łukasz Wzorek 302
19 Uchwała Nr 34/I/2013 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2013 roku dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Łukasz Wzorek 287
20 Uchwała Nr 32/I/2013 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2012 rok. Łukasz Wzorek 288
21 Uchwała Nr 8/I/2013 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Łukasz Wzorek 376
22 Uchwała Nr 110/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 337
23 Uchwała Nr 109/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 309
24 Uchwała Nr 197/2012 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Łukasz Wzorek 349
25 Uchwala Nr 157/2012 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 353
26 Uchwała Nr 143/2012 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 324
27 Uchwała Nr 113/2011 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Łukasz Wzorek 369
28 Uchwała Nr 110/2011 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Łukasz Wzorek 292
29 Uchwala Nr 66/2011 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 396
30 Uchwała Nr 25 /2011 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Łukasz Wzorek 390
31 Uchwała Nr 33/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 368
32 Uchwala Nr 2/2011 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Łukasz Wzorek 390
33 Uchwala Nr 225 /2010 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Łukasz Wzorek 356
34 Uchwała Nr 224 /2010 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Łukasz Wzorek 337
35 Uchwała 135/2010 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 472
36 Uchwała Nr 137 /2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 408
37 Uchwala Nr 99/2009 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 457
38 Uchwała Nr 80/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 458
39 Uchwała Nr 42/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 480
40 Uchwała Nr 77/2008 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 445
41 Uchwała Nr 79/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Łukasz Wzorek 399