Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia / Ogłoszenie

Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 marca 2018

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) informuję o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych nr:

  • 313016 T Styków przez wieś
  • 313018 T Adamów I – Adamów II
  • 313021 T Lipie - Podłaziska
  • 313032 T Brody Osiedle - Krynki

(znajdujących się w powiecie starachowickim Gmina Brody) i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zarządcy drogi,  zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnianiem takiego kanału. Kanał udostępniony zostanie na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na adres:

Urząd Gminy w Brodach

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

            Zgodnie z art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących do umieszczania lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

            Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

            Niniejsza informacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brody (www.brody.info.pl) oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2018-03-06
Data publikacji:2018-03-06
Osoba sporządzająca dokument:Sławomir Mąka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:347