Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-10-27 ( Imieniny: Iwony, Noemi)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 149/2019
z  dnia 11.10.2019r.
PB.6840.4.2019   

WÓJT GMINY BRODY
na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 258/2, stanowiącej własność

Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Lp
Nr
 działki
Pow.
ogólna
 w ha
Opis nieruchomości,
położenie
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
zagospodarowania
Cena Netto
nieruchomości
w zł
Numer
Księgi
Wieczystej
UWAGI
1.
258/2
 0,0109 ha
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta trawą, o nieregularnym kształcie, bez dostepu do drogi publicznej, położona w miejscowości
STYKÓW
Obręb 0015
W pobliżu
ul.Słonecznej
Gmina Brody
Powiat starachowicki

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą
nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016
z dnia 28 września 2016 r.

nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem
4.N-ZN przeznaczonym dla zieleni naturalnej.
 2774,00 zł
(słownie złotych: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100)
 
KI1H/00025242/2
 
 

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 26.11.2019 r.

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 26.11.2019 r.

W przypadku nie złożenia wniosku i oświadczenia w podanym  terminie nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 14.10.2019 r. do dnia 04.11.2019 r., a ponadto informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brody, pokój nr 103 (sekretariat).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209 lub  tel. 041  271-12-31 wew. 220.

    WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

 

 

 

 

 

 

Autor: Igor Pomorski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-10-14 08:37:25przez: Igor Pomorski
Opublikowano:2019-10-14 00:00:00przez: Urszula Miśkiewicz
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Brody
Odwiedziny:444

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo