Klauzula - Monitoring

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2018

Urząd Gminy Brody prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Administratorem systemu monitoringu jest Wójt Gminy Brody. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem siedziby Urzędu Gminy Brody oraz telefonicznie (41) 271 12 31. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-11-05
Data publikacji:2018-11-05
Osoba sporządzająca dokument:Wioletta Sobecka
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:465