Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opinii w zakresie kwalifikacji sieci energetycznych, stacji transformatorowych oraz urządzeń znajdujących się wewnątrz stacji transformatorowych.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie opinii w zakresie kwalifikacji sieci energetycznych, stacji transformatorowych oraz urządzeń znajdujących się wewnątrz stacji transformatorowych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

W związku ze sprawami spornymi z zakresu opodatkowania urządzeń energetycznych znajdujących się wewnątrz stacji transformatorowych w postaci rozdzielnic oraz innych instalacji i urządzeń technicznych jako budowli w podatku od nieruchomości, znajdujących się w posiadaniu PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko Kamienna konieczne jest sporządzenie opinii w zakresie kwalifikacji sieci energetycznych, stacji transformatorowych oraz urządzeń znajdujących się wewnątrz stacji transformatorowych .

 

 

 1. Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.

 

 1. Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia
  i uwzględniać cały zakres przedmiotu  zamówienia.

Wykonawca sporządzając ofertę  powinien przewidzieć wszelkie okoliczności  mogące mieć wpływ na cenę.

 1. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3,
  27 – 230 Brody, pok. 103 (sekretariat) w terminie do dnia 14.09.2018r. do godz. 9.45. lub na adres inwestycje@brody.info.pl
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Beneficjenta na adres podany w pkt. 3, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
  i finansowych z tego tytułu.

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-09-07
Data publikacji:2018-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:259