Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lipca 2018

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

 

 
 
Lp.
Numer
działki
Pow.
w ha
Opis nieruchomości
położenie
Przeznaczenie w planie miejscowym
Wysokość
rocznego czynszu dzierżawnego
w zł. i termin
wnoszenia
opłat
Nr Księgi
Wieczystej
Dokument
własności
 
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
1
1406/7
0,0768
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Brodach przy ul. Wójtowskiej
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym uchwałą nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27.11.2009 r.
nieruchomość  przeznaczona jest  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe – teren oznaczony symbolem  34 MN/U.
188,93 zł
 
Części składowe czynszu :
153,60 zł podstawa naliczenia czynszu,
plus 23 % VAT
w wysokości
35,33 zł.
Czynsz  roczny płatny
w terminie
do 15 sierpnia każdego roku.
KI1H00025018/3
 
Dzierżawa
z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zieleńce, ogródek przydomowy bez możliwości prowadzenia produkcji rolniczej.

 

U W A G A :

1.      Czynsz  dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
2.      Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
3.      Podania – oferty należy składać do Urzędu Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.
4.      Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.
5.      Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 23.07.2018 r. do dnia 13.08.2018 r, a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl. i www.bip.brody.info.pl.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2018-07-23
Data publikacji:2018-07-23
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:179