Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lipca 2018

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 09.07.2018 r. do dnia 08.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody wykłada się do publicznego wglądu protokoły przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa oraz mienia znajdującego się we władaniu samoistnym Gminy Brody,

podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 2 o pow. 0,14 ha, 81 o pow. 0,08 ha, 106 o pow. 0,17 ha, 128 o pow. 0,13 ha, 226 o pow. 0, 12 ha i 41 o pow. 0,12 ha, położonych w miejscowości Kuczów, obręb 0008, gmina Brody oraz działki nr 833 o pow. 0,3572 ha, położonej w miejscowości Dziurów, obręb 0005, gmina Brody.


Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole mogą w w/w terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do Wójta Gminy Brody.


Informacja w pok. 209 II p. Urzędu Gminy Brody.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-07-09
Data publikacji:2018-07-09
Osoba sporządzająca dokument:Monika Barańska
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Zięba
Liczba odwiedzin:235