Jesteś tutaj: Start / Obwieszczenia / Obwieszczenie

Obwieszczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2018

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy:
- sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. : 1064 i 1062/1,

- sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. : 1062/1, 1062/26, 1063 i 125/1211,

- sieci gazowej na działkach nr ewid. : 1062/1,

- sieci teletechnicznej i światłowodowej na działce nr ewid. : 1062/1,

obręb Lubienia gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 25 maja 2018 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
 zawiadamiam, że w dniu 21.03.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie:

- sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. : 1064 i 1062/1,

- sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. : 1062/1, 1062/26, 1063 i 125/1211,

- sieci gazowej na działkach nr ewid. : 1062/1,

- sieci teletechnicznej i światłowodowej na działce nr ewid. : 1062/1,

obręb Lubienia gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez:

Osiedle Leśna Polana Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Henryk 59 27-230 Lubienia

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Kisiel
Osoba wprowadzająca dokument:Adrian Kisiel
Liczba odwiedzin:8